Byggeri Byggeri SE Elektronik Energi Fødevare Fødevare SE Metal Metal NO Metal SE Detail Transport Træ/Møbler Overblik
 

Serieproduktion skal hjælpe brændselsceller på vej

- Af Maria Berg Badstue Pedersen

Med industriel serieproduktion kan brændselsceller blive kommercielle med en lavere pris og en højere kvalitet. Det kan være grundstenen til en ny cleantech-industri i Danmark.

Danish Power Systems, SP Group, Serenergy og Danmarks Tekniske Universitet (DTU) har fundet sammen i et stærkt konsortium, som med støtte fra Højteknologifonden vil skabe mulighed for industriel produktion af brændselsceller. Serieproduktion er nødvendig for at opnå omkostningsreduktioner og kvalitetsforbedringer, som kan åbne nye markeder og anvendelser af brændselsceller.

Til glæde & gavn
I princippet fungerer en brændselscelle på samme måde som et batteri. Den skal blot ikke oplades. Den bliver ved med at producere strøm, varme og vand så længe, der tilføres brændsel i form af ilt og brint. En øget udbredelse og anvendelse af teknologien er til gavn for samfundet, miljøet og dansk industri.

Teknologien kan medvirke til at reducere Danmarks afhængighed af fossile brændsler og vil give både lokale, nationale og globale miljøgevinster. Projektets resultater vil kunne give et løft til udbygning og styrkelse af cleantech-industrien og forskningen i Danmark. Brændselscellemarkedet anses som et område med store fremtidige vækstpotentialer.

Målet er kommercialisering
Samarbejdet mellem konsortiets parter er et væsentligt skridt mod en industriel produktion og dermed udvikling af en konkurrencedygtig teknologi.

- Vores ambition er at få brændselsceller på markedet i større stil. Med de muligheder et samarbejde mellem parterne giver kan vi nu komme dette mål meget nærmere med udviklingen af et produktionsanlæg, siger Hans Aage Hjuler, der er adm. direktør i Danish Power Systems.

Læs også: Nyt materiale beskytter mobiltelefoner

Frederik Krebs, der er professor på DTU siger:

- Der er markant forskel på laboratoriet og praksis. Det bliver en spændende forskningsmæssig udfordring både at udvikle brændselscelleteknologien og virkeliggøre den i praksis.

Læs også: Gennembrud for DTU-opfindelse

Kommercialiseringen i større skala forventes i 2015.

Om HT-FUMA - High Technology Fuel Cell Manufacturing
- Budget: 17,2 mio. kr.
- Højteknologifonden: 9,3 mio. kr.
- Varighed: 3 år
Skriv kommentar
Populære artikler

Tilmeld dig vores nyhedsbrev
Der er allerede 4.437 modtagere.
Se det seneste nyhedsbrev.
Følg os via:


Se alleMedlemmernes egne nyheder

FIAMM-b­lysy­rebat­terier er nu globalt tilgængelige hos RS Components

5. marts 2015 15:44
RS Components A/S

Ny aftale om direkte distribution øger udbuddet af re­serve­kompo­nenter og lagermuligheder til kon­kurren­cedyg­tige priser

Undgå en ekstraregning

5. marts 2015 12:51
DESITEK A/S

Gadebelysning med de nye LED-lamper er meget følsom over for overspændinger fra blandt andet lynnedslag. DESITEK A/S har løsningen: Beskyt gadebelysningen med bes­kyttel­seskom­ponen­ter fra DEHN.

Er alle kemikalier opmærket?

5. marts 2015 14:36
Brady A/S

I juni 2015 slutter o­vergangs­perio­den for obligatorisk CLP-opmærkning af kemikalier i EU (CLP er en forkortelse for "Clas­sifi­cation, Labelling and Pac ...

5. marts 2015
4. marts 2015
3. marts 2015