23948sdkhjf

IO-Link - hvad er det?

| Medlemsnyhed | Indrykket af Balluff ApS

Ydeevnen for moderne maskiner og automationssystemer er steget væsentligt i løbet af de seneste år. Maskinerne er ikke blot hurtigere, mindre og mere driftssikre, men er ligeledes blevet sikre og fleksible.

IO-Link er et nyt system til forbindelse af sensorer og aktuatorer til controllersystemer ved hjælp af low-cost kabling, og som samtidigt kan formidle diagnosticerings- og konfigurationsoplysninger.

IO-link er et punk til punkt system til at forbinde sensorer og aktuatorer til I/0 moduler. Det er ikke et bus-system! Der er nærmere tale om data, der transmitteres vha. digital signalering (OV og 24 V) kombineret med pulsmodulation. Systemet anvender 3-polede M12 konnektorer, og der er derfor ikke behov for skærmede kabler, end ikke for afstands- og målesensorer, som tidligere krævede særligt skærmede 8-polede konnektorer.

IO-Link interfacet er en seriel punkt til punkt forbindelse baseret på standarden IEC 60947-5-2. Der anvendes uskærmede sensorkabler på op til 20 m.

Et styremodul, også kaldet en IO-Link Master, kommunikerer mellem et bus-system - såsom Profibus, Profinet, DeviceNet, Ethernet IP eller CC-link - og sensorerne og aktuatorerne. Masteren kan være IP67 og monteret direkte på en maskine eller den kan være en IP20 indkapsling egnet til montering i et styringspanel eller en boks. Foruden andre I/O-enheder, såsom ventilgrupper, tryksensorer og mekaniske flervejsomskiftere kan alle standard, analoge og avancerede sensorer forbindes til masteren.

Ud over transmittering af sensor- og aktuatorsignaler kan IO-Link ligeledes videresende styringsdata til nederste sensorniveau vha. simple 3-polede konnektorer.
Eksisterende binære sensorer og aktuatorer er udviklet til at sende procesdata som enkelt-bit - dvs. deres omskiftningstilstand. IO-Link eliminerer denne begrænsning vha. en proces- og servicekanal, hvor der typisk sendes 2 byte information i intervaller af 2 ms. Dette forøger ikke blot mængden af procesdata betydeligt, men dækker også behovet for at kunne transmittere diagnostik- og parameterdata.

Omkostningsbesparende potentiale
På grund af IO-Links enkelthed og brugervenlighed i både planlægningsfase og under implementeringen, eksisterer der mange muligheder for besparelser inden for materialer, teknisk udformning og produktionstid.
Anvendelsen af et fælles interface for alle I/0 reducerer f.eks. lagerbeholdningen og gør håndteringen af den nemmere, mens anvendelsen af én type konnektorer resulterer i et mere problemfrit design. Brugen af simple, uskærmede industrielle kabler reducerer omkostningerne til indkøb, mens en centraliseret parameterindstilling betyder, at der f.eks. ikke længere er behov for at tage særlige forholdsregler i forbindelse med montering af f.eks. tryksensorer, som nu kan monteres på den mest fordelagtige placering, hvilket reducerer rørføring og fremstilling.

IO-Link er ligeledes tidsbesparende i forhold til installation, service og vedligeholdelse. De kan nemt integreres i fieldbus-systemet gennem et fælles interface samt anvendelsen af traditionelle, uskærmede industrielle kabler. Opstartstiden reduceres, da parameterindstillingen håndteres af controlleren. Systemer kan trinvist udvides, da både digitale, analoge sensorer og aktuatorer kan anvendes samtidigt. Midlertidig produktionsstandsning reduceres gennem pålidelig fejlfinding og -lokalisering, hurtig udskiftning af sensorer og centraliseret dataindstilling.

IO-Link tillader økonomisk tilslutning af sensorer til bus-netværk. IO-Link Master har typisk 4, 8 eller 16 IO-Link porte til tilslutning af dedikerede IO-Link sensorer og aktuatorer. Portene kan evt. benyttes som standard I/O. Sensor-hubs kan tilsluttes til masteren via en IO-Link port, hvor hver hub leverer op til 16 standard sensor-inputs eller 8 standard og 4 analoge (4-20 mA eller 0-10 V) inputs.
Med 8 hubs forbundet til én master(8 port IO-link master) kan der tilsluttes 128 sensorer via hub/master-kombinationen ud over de sensorer, der tilsluttes direkte til masteren (8 stk.). Der eksisterer derfor en potentiel cost benefit ved at reducere netværksknudepunkterne, og særligt ved store sensorkoncentrationer. IO-link hubs kan i dag fås med extension porte, hvilket tillader opsamling af op til 256 I/O på et master modul (8 port IO-link master). Som tillæg til opsamling af standard I/O er det også muligt af opsamle OSSDsignaler via safety hubs. 

Ensartet ledningsføring
IO-Link muliggør ensartet forbindelse mellem forskellige sensorer og aktuatorer. Det er ikke nødvendigt at udskifte sikre uskærmede industrielle kabler eller anvende særlige bus-systemer, da IO-Link opererer uafhængigt af en bestemt fieldbus. Dette gør installationen til en leg. Systemet er fremtidskompatibelt med konventionel teknologi, og det er derfor altid muligt at udvide systemet.

Sensorer og aktuatorer kan nemt udskiftes. Controlleren angiver og gemmer nødvendige indstillinger og transmitterer dem, når der tilføjes en ny enhed. I de fleste tilfælde er der ikke behov for indkørselsprocedurer. Der sker ligeledes rettidig konfiguration, når der sker ændringer i produktionsprocessen, f.eks. ved skift af produkttyper og -størrelser, eller når materialer og fremgangsmåder udskiftes. Dette medfører hurtigere opsætningstid/omstillingstid, længere produktionstider, stor driftsikkerhed og heraf maksimal produktivitet.
Kontinuerlig monitorering af sensordata sikrer en pålidelig drift. Fejl spores centralt, og systemet justeres konstant og automatisk. Dette betyder at diagnosticeringer er kontinuerlige, hvilket har en positiv indvirkning på proceskvaliteten. Støjimmunitet er bedre end hos analoge signaler og omkostningerne til vedligeholdelse reduceres.

Resumé
Ydeevnen for moderne maskiner og automationssystemer er steget væsentligt i løbet af de seneste år. Maskinerne er ikke blot hurtigere, mindre og mere driftssikre, men er ligeledes blevet sikre og fleksible.
Dette medfører ikke blot større krav på controller- og fieldbus-niveau, men også på sensor- og aktuatorniveau. Det er tydeligt, at det binære interface ikke er i stand til at sende alle de proces-relevante data til controlleren. Og det er her IO-Link kommer ind i billedet.¬
IO-link opfylder de tre essentielle krav til automations-teknologien: Mulighed for at bruge controlleren til at justere parametrene, ønsket om mere detaljeret og informativ diagnostisering og at opnå dette gennem et elektronisk og mekanisk interface. Dette sidste punkt omfatter et enormt potentiale, når man tager variationen af interfaces for analoge og digitale signaler i betragtning, selvom disse kun ligner hinanden funktionsmæssigt. IO-link er her den første omfattende tilgang til at eliminere denne kompleksitet og samtidig reducere omkostningerne.

Yderligere oplysninger
Hør mere om mulighederne med IO-Link. Kontakt vores salgsafdeling på tlf. +45 7023 4929 eller e-mail info.dk@balluff.dk . Du kan også læse mere om vores IO-Link produkter her www.balluff.dk


Skriv kommentar

Medlemsnyhed

Indrykket af
Balluff ApS

Niels Jernes Vej 10
9220 Aalborg Øst
Danmark
Balluff ApS

Billeder & videoer

Send til en kollega

0.081