23948sdkhjf

Statslig garantiramme udløber

| Medlemsnyhed | Indrykket af Atradius

Der er ikke grund til bekymring for væsentlig påvirkning af kreditkapaciteten, når den statslige garantiramme udløber

Af Erik Skovgaard Nielsen, administrerende direktør i Atradius Danmark.

Den statslige garantiordning mellem de private kreditforsikringsselskaber og staten udløber den 30. juni i år og vil ikke blive forlænget. Den beslutning har Atradius være medvirkende til at træffe, da det er vores vurdering, at vi er tilbage i en mere normal markedssituation, også i relation til det kommercielle kreditforsikringsmarked. Dermed er grundlaget for at forlænge den statslige garantiordning ikke mere til stede.

I foråret 2020 satte coronapandemien kreditkapaciteten i markedet under alvorligt pres, med risiko for en markant reduktion i den kreditkapacitet som det kommercielle kreditforsikringsmarked stiller til rådighed for danske virksomheders salg til deres kunder i ind- og udland.

Derfor fik Atradius sammen med Erhvervsministeriet, Eksportkreditfonden (EKF) og de øvrige private kreditforsikrere forhandlet en aftale om en statslig garantiramme på 30 milliarder kroner på plads, som gjorde det muligt at opretholde kreditkapaciteten, så danske virksomheders salg til midlertidigt udfordrede købere kunne opretholdes.

Dette var vigtigt ved pandemiens udbrud og nedlukningen af samfundet, da konsekvenserne på daværende tidspunkt var meget uforudsigelige og omfanget af de mere generelle tiltag såvel i Danmark som i andre lande ikke var kendt.

Denne garantiordning udløber d. 30. juni 2021, og vi har sammen med de øvrige parter bag den statslige garantiramme vurderet, at der ikke er behov for at forlænge aftalen yderligere. Den beslutning skyldes, at markedsdata tegner et klart billede af, at vi nu står i en situation, hvor markedet er tæt på en normalisering, hvor vi ser ind i mere normale konjunkturudsving.

Hos Atradius står vi således klar til fortsat at holde hånden under dansk eksport og erhvervsliv.

Selvom corona stadig raser globalt, og store lande som Brasilien og Indien er under hårdt pres i øjeblikket, går vi generelt set mod lysere tider økonomisk. Alt peger på, at vi er stærkt på vej til en mere normal markedssituation for de danske virksomheder, og det er min vurdering, at vi fremover i det private marked for kreditforsikring vil være i stand til at opretholde en passende kreditkapacitet uden den statslige garantiramme.

Det er godt nyt. Og jeg er glad og lettet over, at vi i dag står i den positive situation. Jeg er samtidig glad for, at det for et års tid siden var muligt så hurtigt at få en så vigtig aftale i stand, som den statslige garantiordning har været.

Med den statslige garanti har vi kunnet styre udenom ellers uundgåelige begrænsninger i kreditkapaciteten til de danske virksomheder. Mange – også sunde – virksomheder blev ramt økonomisk af pandemien. Men garantirammen gjorde det muligt at forsikre salg til danske virksomheders kunder, selvom de har været midlertidigt udfordrede pga. restriktioner for deres drift som følge af pandemien.

Den statslige garantiordning må, i mine øjne, betegnes som en succes, som har bidraget til at beskytte dansk eksport og salg og derigennem også fastholde danske arbejdspladser, mens pandemien var på sit højeste.

Pandemien har været en hundrede-års begivenhed – tankevækkende, at man sagde det samme om finanskrisen for 10 år siden – men har medvirket til at synliggøre behovet for et beredskab mod uventede risici hos de danske virksomheder. Hos Atradius har vi det seneste år oplevet en stigende interesse for at kreditforsikre salget, både fra eksisterende kunder men i høj grad også fra nye kunder, som ikke tidligere har forsikret deres salg.

Den statslige garanti har medvirket til, at vi har kunnet imødekomme denne efterspørgsel og fortsat har kunnet understøtte vores kunders behov for dækning i en udfordrende markedssituation, hvor pandemien pludselig ændrede markedsvilkårene dramatisk.

Når markedssituationen i dag ikke ser så voldsom ud, som man frygtede for et år siden, skyldes det blandt andet de omfattende statslige tiltag verden over, som har afhjulpet konsekvenserne af pandemien for økonomien generelt og for de enkelte virksomheder.

Antallet af virksomhedslukninger og konkurser er betydeligt lavere end først forudset, om end man må forvente en stigning af virksomheder, der kommer i likviditetsproblemer og må dreje nøglen om, efterhånden som de statslige hjælpepakker udfases og et kommende økonomisk opsving stiller krav om øgede investeringer i eksempelvis råvarer og produktion. Overordnet set tyder alt dog på, at vi nu ser ind i en mere normal konjunktursituation, som vi i markedet selv bør kunne tackle.

Derfor er det også min klare forventning, at ophøret af den statslige garantiordning vil have meget begrænset betydning for langt de fleste af vores kunder. I de få tilfælde, hvor ordningens udløb kan have væsentlig betydning for kreditkapaciteten, kontakter vi kunderne individuelt for at drøfte behov, mulighed for revurdering af køber samt eventuel mulighed for dækning på særlige vilkår.

I Atradius arbejder vi endvidere sammen med EKF om at kunne genintroducere den tidligere EKF-genforsikringsordning – forventeligt med virkning fra 1. juli 2021 parallelt med udløbet af den nuværende garantiramme.

Vi ønsker at tilbyde det bedst mulige udgangspunkt for afdækning af kreditrisici til vores kunder, og derfor ønsker vi at få genintroduceret genforsikringsordningen, som har været suspenderet det seneste år, mens den statslige garantiramme har været i kraft.

EKF-genforsikringsordningen giver mulighed for i særlige tilfælde at kunne genforsikre udvalgte købere, hvor kreditbehovet ikke kan dækkes under almindelige betingelser, på særlige vilkår. Om alt går vel vil ordningen frem til 31. december 2021 også omfatte købere i EU-området/de nære markeder.

Hos Atradius forsikrer vi årligt en omsætning på omkring 250 milliarder kroner for danske virksomheder, og vi forsikrer omkring en femtedel af Danmarks samlede eksport. Derfor er det altafgørende for os, at vores kunder til hver en tid har de bedste forudsætninger for at beskytte sig mod tab.

Sælger du på kredit? Og løber du en større risiko end nødvendigt? Få en uforpligtende kreditrisikorapport her.
 


Skriv kommentar

Medlemsnyhed

Indrykket af
Atradius

Sluseholmen 8A
2450 København SV
Danmark
Atradius

Send til en kollega

0.142