23948sdkhjf

Et godt år for metal- og maskinproducenterne

| Medlemsnyhed | Indrykket af Fremstillingsindustrien - En del af DI

Har din virksomhed haft ualmindelig travlt det seneste års tid? Så er I ikke alene.

På trods af et mindre fald i omsætningen i branchen de seneste måneder, er omsætningsniveauet fortsat historisk højt. Mange forventer endda, at travlheden bliver større endnu.

Rundt omkring i de metal- og maskinindustrielle virksomheder oplever mange, at ordrehorisonten er blevet kortere, end den var for år tilbage, og at mængden af arbejdsopgaver varierer betydeligt. Ikke kun den enkelte virksomhed oplever udsving i efterspørgslen. Det gælder også den samlede omsætning i branchen, hvor det går op og ned. 

Sidste efterår og vinter mærkede de metal- og maskinindustrielle virksomheder ikke meget til vinterkulden. Tværtimod blev der løbet stærkt, og maskinerne var rødglødende. Omsætningen steg markant i disse måneder. Den travle afslutning på året var medvirkende til, at branchens samlede omsætning i 2016 var knap 5 pct. højere end året før. Det betød også, at branchens omsætning nåede historiske højder.

Fald i omsætning, men fortsat højt niveau

Med forårets komme endte de markante månedlige omsætningsstigninger. Gennem foråret og de to første sommermåneder er branchens omsætning faldet en smule. Men faldet sker fra et meget højt niveau. Omsætningen i årets syv første måneder var 14,2 pct. højere i år end i samme periode sidste år.

Den nedadgående tendens i omsætningen bør derfor ikke give anledning til pessimisme i branchen. Omsætningsniveauet er fortsat historisk højt. Samtidig udviser verdensøkonomien gode takter. Det giver gode afsætningsmuligheder for virksomhederne i branchen.

De seneste måneder er det især branchens eksport, der har tabt pusten. I de tre måneder fra maj til juli faldt branchens eksport således med 2,6 pct. i forhold til de tre foregående måneder. I samme periode steg den indenlandske omsætning med 3,6 pct. Dermed er der igen fremgang i det indenlandske salg, men da eksporten udgør 60 pct. af branchens omsætning, har eksporten stor indflydelse på, om det samlet set går op eller ned.

Motorer, vindmøller og pumper påvirker

Delbranchen ”Fremstilling af motorer, vindmøller og pumper” udgjorde sidste år en tredjedel af branchens samlede omsætning. Derfor har udviklingen i denne delbranche stor indflydelse på branchen som helhed. Omsætningen inden for ”Fremstilling af motorer, vindmøller og pumper” har gennem de senere år ofte ændret sig markant fra måned til måned. Det kan til en vis grad tilskrives, at virksomhederne i denne delbranche ofte behandler store ordrer.

I månederne fra maj til juli er eksporten i delbranchen ”Fremstilling af motorer, vindmøller og pumper” faldet med 7,2 pct. i forhold til de tre foregående måneder, mens den indenlandske omsætning er steget med 13,3 pct. i samme periode. De betydelige udsving i denne delbranche er derfor i høj grad medvirkende til det overordnede fald i eksporten og stigningen i det indenlandske salg, som branchen som helhed har oplevet de seneste måneder.

Se Industrinews der omtaler artiklen den 17. oktober 2017

Betydelige forskelle på delbrancher

”Fremstilling af andre maskiner” og ”Metalvareindustri” er to andre delbrancher, der i særlig grad har betydning for branchens samlede udvikling. De to delbrancher udgjorde hver især en femtedel af branchens omsætning sidste år. ”Fremstilling af andre maskiner” er en af de få delbrancher, der har oplevet et fald i både eksporten og den indenlandske omsætning de seneste måneder. ”Metalvareindustrien” har til gengæld oplevet en stigning i både indenlandsk omsætning og eksport. 

Forventninger om fremgang

Virksomhederne i branchen er optimistiske, når det gælder udviklingen i de kommende måneder. Selvom det gik godt i årets sidste måneder i 2016 i branchen, forventer mange virksomheder i branchen, at 2017 slutter endnu bedre end sidste år.

Seks ud af 10 virksomhedsledere forventer således at deres virksomheds omsætning i fjerde kvartal bliver større end omsætningen i samme kvartal sidste år. 15 pct. forventer endda en positiv vækst på mindst 10 pct. Kun hver 10. virksomhedsleder forventer, at omsætningen vil være lavere i indeværende kvartal end i samme kvartal sidste år. Det viser en undersøgelse foretaget af DI i september 2017 blandt 177 virksomhedsledere i branchen.

 


Skriv kommentar

Medlemsnyhed

Indrykket af
Fremstillingsindustrien - En del af DI

H.C Andersen Boulevard 18
1787 København V
Danmark
Fremstillingsindustrien - En del af DI

Billeder & videoer

Send til en kollega

0.062