23948sdkhjf

Få din energiledelse finansieret af PSO refusion

| Medlemsnyhed | Indrykket af Scanenergi A/S

PSO er under udfasning, men derfor er den stadig interessant at se på som et led i en finansiering af indførelse af energiledelse. Vi har lavet regnestykket.

Som bekendt betaler alle virksomheder via elregningen PSO afgift. Afgiften er under udfasning og nedsættes gradvist, indtil den helt ophører i 2022. Elintensive virksomheder kan få lempet afgiften via PSO refusion til og med 2020 (dvs. ca. tre år fra nu) ved at implementere og certificere energiledelse iht. ISO 50001.

Hvis du handler nu, er der altså mulighed for at få alle de restende tre års refusion med i regnestykket. Tariffen for PSO refusion er i 2017 på ca. 9 øre/kWh. Tariffen for 2018 er i skrivende stund ikke offentliggjort.

Den gode business case

I runde tal vil en virksomhed med et årligt elforbrug på fx 2 GWh kunne opnå en årlig PSO refusion på ca. 160.000 kr., når ordningens årlige bundfradrag på 20.000kr. er fratrukket:

  • (2.000.000 kWh * 0,09 kr./kWh) – 20.000 kr. = 160.000 kr.

Vores erfaring viser, at dette beløb typisk kan dække konsulentudgiften til et energiledelsesprojekt i en virksomhed med et forbrug i denne størrelsesorden. Dertil kommer de energibesparelser, I vil opnå som følge af den øgede fokus på energi og tekniske energispareprojekter.

På udgiftssiden er der udover konsulentudgiften også udgift til det certificeringsbureau, som skal foretage ISO 50001 certificeringen. Certificeringen gælder typisk i tre år og indeholder som oftest årlige genbesøg samt recertificering efter de tre år. Endelig er der investering i energispareprojekter samt interne ressourcer til implementering og drift af energiledelsen.

Få det fulde overblik

Ovenstående billede giver dig et overblik over et potentielt likviditetsbudget for en virksomhed, der vælger at indføre energiledelse nu. Men hvordan ser regnestykket ud, hvis du vælger at indføre energiledelse efter udfasningen af PSO? Og hvad ligger til grund for udregningerne?

Det, samt blogindlægget i sin helhed, kan læses her.

NB: Vi plejer normalt at publicere blogindlæg i sin helhed her, men mediet har sine begrænsninger ift. billeder, hvorfor vi gerne vil give dig muligheden for at få det hele med via ovenstående link.


Skriv kommentar

Medlemsnyhed

Indrykket af
Scanenergi A/S

Finsensvej 3
7430 Ikast
Danmark
Scanenergi A/S

Send til en kollega

0.14