23948sdkhjf

Det nye energiforlig sikrer stabile rammevilkår for investering i biogasanlæg

| Medlemsnyhed | Indrykket af Dansk Energirådgivning A/S

Med et fastlåst produktionstilskud har energiforliget sikret betingelserne for etablering af biogasanlæg i de kommende år. Nyheden glæder i branchen, hvor man ser frem til et opgør med den usikkerhed, som hidtil har præget investering i biogas.

Sikker investering i den grønne gas

Usikkerheden omkring den fremtidige støtte til biogasanlæg har været en væsentlig årsag til, at bankerne har været forsigtige med at tilbyde finansiering til biogasanlæg, fortæller den administrerende direktør hos Dansk Energirådgivning A/S, Michael Kamstrup Søndergaard.

Med det nye energiforlig er biogasanlæg, som sættes i produktion inden 2020, sikret et fastlåst produktionstilskud i de første tyve år af anlæggets levetid. Foruden det fastlåste produktionstilskud bidrager positive driftsresultater fra de seneste 5 års nyetablerede biogasanlæg til, at biogas kan fastslås som en fremtidssikret investering.

- Trods de svære vilkår er mange nye anlæg blevet etableret over de seneste 5 år. Hovedsageligt anlæg, hvor gassen er blevet opgraderet. Alle disse anlæg har leveret det budgetterede, og som oftest bedre end budget, fortæller Michael Kamstrup Søndergaard.

Med det nye energiforlig, som bakker op om investering i den grønne gas, forventer Dansk Energirådgivning A/S, der rådgiver om etablering, optimering og udvidelse af biogasanlæg, at de anlæg, som ligger i pipelinen, men som manglede energipolitisk afklaring, nu kan blive gennemført i løbet af de kommende 3 år.

Biogas er det oplagte valg i den grønne omstilling

Det nye energiforlig indeholder en visionær grøn omstilling, hvor ca. 55 pct. af Danmarks energi i 2030 skal komme fra vedvarende energikilder. Biogas er, med sine mange sidegevinster, et omkostningseffektivt valg i den grønne omstilling.

Når diskussionen falder på støtten til vedvarende energi, glemmes det ofte, at biogas er mere end blot en grøn energikilde, som fortrænger fossil naturgas i energisystemet. Med sin cirkulære økonomi løser biogas en af de største klimaudfordringer i landbruget; nemlig udledningen af drivhusgasser fra gylle. Når gyllen, sammen med andet organisk affald, afgasses og sendes ud i gasnettet, får landbrugene en næringsrig gylle retur, som gøder markerne langt mere effektivt end almindelig, ubehandlet gylle.

Fremtidssikring af energisystemet

Biogas har, som andre vedvarende energiformer, brug for støtte i den grønne omstilling af Danmarks energisystem. I Danmark har man satset stort på et fremtidigt sol- og vindkraftdomineret energisystem, der efterhånden kan klare sig uden støtte. Både sol- og vindkraft har dog stadig begrænsninger med hensyn til lagring. Med sin store lagringskapacitet kan biogas fungere som en god stabilisator i det fremtidige energisystem, der kan supplere de øvrige vedvarende energiformer. Samtidigt kan biogas være med til at supplere ved tung transport, i den kollektive trafik og i industriens procesbehov.

Biogassen er endnu ikke så veludviklet som vind- og solenergi, hvorfor branchen stadig har brug for tilskud i de kommende år. I takt med at branchen effektiviseres, sådan som man har oplevet udviklingen inden for vind- og solenergi, vil behovet for tilskud til biogas også falde.

 

 

Billede: Nørreris Bioenergi ApS 


Skriv kommentar

Medlemsnyhed

Indrykket af
Dansk Energirådgivning A/S

Glarmestervej 18B
8600 Silkeborg
Danmark
Dansk Energirådgivning A/S

Send til en kollega

0.109