23948sdkhjf

Lodsjura for danske lodser

Undervisningsregion
Danmark > Syddanmark > Svendborg Kommune
Periode(r)
Løbende optagelse

Formål
Formålet med kurset Lodsjura for danske lodser er at give lodsen et indblik i juridisk metode og gennemgå relevante juridiske områder til brug i det daglige virke. Kuristen får derudeover indsigt i de erstatnings- og straffesretlige sanktioner overfor en lods forpligtelser.

Målsætninger
Efter kurset har kursisten et godt kendskab til gældende internationale og nationale love, regler og andre bestemmelser, der er relevante for lodsningsområdet og lodsens forpligtelser.

Målgrupper
Kurset henvender sig til danske lodser og lodsaspiranter.

Læringsmetoder
Der gives timelektioner indenfor relevante juridiske fagområder for lodsen, herunder almindelige og specielle juridiske områder.

Undervisningsformen er således foredrag om teoretiske emner og gennemgang af konkrete cases kombineret med diskussion og dialog mellem undervisere og lodser.

Indhold
Kurset omfatter følgende emner:

Lovgivningens og myndighedernes opbygning
Lodsloven og gældende bekendtgørelser
Lodsbetaling
Lodsens pligter
Lodspligt/lodstvang
Lodsens ansvar – herunder sanktioner
Erhvervelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis
Søforklaring/vidneforklaring
Lodsens arbejdsretlige forhold
Søloven – udvalgte områder
Lovkrav til lodsningens udførelse.
Øvrige bemærkninger
Kurset er udviklet i samarbejde med Det Statslige Lodsvæsen og opfylder uddannelseskravene til ”Lodsjura kursus for lodser” som fastsat i Bekendtgørelse nr. 1201 af 1. december 2006 om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis. Grundlaget for bekendtgørelsen er IMO Resolution A.960(23), afsnit 5.5.8 og 6.3.

Send til en kollega

0.219