23948sdkhjf

Afgangsprojekt - au i offentlig forvaltning og administration

Sælges
Stand
Ny
Undervisningsregion
Danmark
Periode(r)
28. februar 2020

19. juni 2020
Dit udbytte

Når du har gennemført modulet, har du en fuld Akademiuddannelse i Offentlig Forvaltning og Administration. På modulet dokumenterer du dit samlede udbytte af uddannelsen ved at vise overblik over og bruge relevante teorier og metoder.

Du bliver bedre til at:

 • Identificere, formulere, afgrænse, analysere og vurdere en større, og for din praksis, relevant ledelsesmæssig problemstilling
 • Bidrage med løsninger af praksisnære problemer gennem et metodisk og analytisk korrekt grundlag
 • Opstille og argumentere for løsningsforslag og handlemuligheder
 • Bidrage til udvikling, fortolkning og formidling af mål og strategier for din problemstilling
 • Bruge din viden om ledelsesteorier og -metoder på en reflekteret og begrundet måde
 • Reflektere over din ledelsespraksis og egne udviklingsmål
Læs hele beskrivelsen Det faglige indhold

Afgangsprojektet består af en skriftlig projektrapport på maksimalt 50 sider og et mundtligt forsvar heraf. Det er muligt at skrive sammen i grupper af maksimalt fire studerende.

I afgangsprojektet skal du:

 • Relatere dit arbejde til de moduler, du har haft gennem uddannelsen. På den måde får du inddraget de relevante teorier, metoder og modeller til din selvvalgte problemstilling
 • Formulere og afgrænse din problemstilling, hvorefter du skal vurdere, vælge og anvende en relevant faglig metode
 • Gå kritisk til værks i arbejdet med kilder og dermed forstå betydningen af datakvalitet
 • Præsentere din undersøgelse i rapportform
 • Præsentere, begrunde og perspektivere dine resultater og konklusioner ved din mundtlige eksamination

Det afsluttende modul er fokuseret omkring dit arbejde med det afsluttende projekt. Det består derfor af:

 • Undervisning i metodeteori og anden relevant teori
 • Individuel og fælles vejledning, sparring og coaching
Læs hele beskrivelsen

På modulet veksles der mellem vejledning, undervisning og selvstudium.

Afgangsprojektet er det afsluttende modul på den samlede Akademiuddannelse i Offentlig Forvaltning og Administration

Du kan afslutte afgangsprojekteksamen, når du har bestået de tre øvrige obligatoriske moduler på uddannelsen samt to valgfag.

Undervisningsadresse

VIA, Hedeager 2, 8200 Aarhus N

Send til en kollega

0.29