23948sdkhjf

Eu-efteruddannelse - ajourføring for særtransportchauffører

Sælges
Stand
Ny
Undervisningsregion
Danmark
Periode(r)
10. februar 2020

14. februar 2020
9. marts 2020

13. marts 2020
20. april 2020

24. april 2020
22. juni 2020

26. juni 2020
EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig.del, Uheldsforebyggelse for erhvervschauffører, Ajourføring for særtransportchauffører

Deltageren kan, på baggrund af tidligere gennemført grundlæggende uddannelse, erhvervserfaring samt denne ajourføring med nyeste regler og standarder, håndtere - og transportere forskellige typer af udeleligt gods, der gennemføres som særtransporter på blokvogne. Herunder kan deltageren i praksis anvende sin viden om nyeste regler og retningslinjer for området der vedrører:- Blokvognstyper og -opbygninger- Drifts- og færdselssikkerhedsmæssig kontrol af køretøjer samt mekanisk og hydraulisk udstyr- Særtransporttilladelser. Kontrol af om en planlagt kørsel er lovlig og forsvarlig. - Sikkerhedsbestemmelser samt afmærkning af udragende gods- Samarbejde med følgebil- Tur- og ruteplanlægning af transporter ad fastlagt rute, herunder brug af GPS stemmestyring m.v. Det særlige vejnet og signaturforklaringer- Lastsikring af udeleligt gods, opklodsning, understøtning af blokvogn samt surring af forskellige typer af særtransportgods ved hjælp af spil. Tilladt akseltryk og tilladt totalvægt- Ergonomi - forebyggelse af skader i muskler og led- Arbejdsmiljølovens bestemmelser og brug af personlige værne-/hjælpemidler- Ajourføring af færdselsregler af særlig betydning for området- Kundeservice og konflikthåndtering

Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, der er godkendt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, bestride jobbet som godstransportchauffør jf. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens BEK nr. 1327 af 29/11/2017 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport § 20, § 21 og § 22. Deltageren kan i praksis anvende sin viden om følgende emner:- Færdselsregler- Regler for arbejdstid- Køre- og hviletidsregler - Trafiksikkerhed- Defensiv og energirigtig kørsel, herunder orientering om ny teknologi - Uheldsforebyggelse, herunder forebyggelse af højresvingsulykker- Dansk Førstehjælpsråds uddannelse Opdatering af førstehjælp ved hjertestop

Deltageren kan håndtere følgende manøvrer med køretøj, der er beregnet til erhvervsmæssig godstransport eller erhvervsmæssig personbefordring:- baglæns kørsel omkring hjørner fx til læsseramper eller lignende ved brug af spejle og bakkamera således at farlige situationer og bagendekollisioner undgås- indstille alle køretøjets spejle korrekt - udføre korrekte højresving under påvirkning af distraktionsfaktorer - aflæse orienterings- og advarselssystemer - afværge uheld med modkørende trafikanter

Undervisningsadresse

EUC Lillebælt, Teknikervej 2, 7000 FredericiaKontaktinformation
EUC Lillebælt
Teknikervej 2
7000 Fredericia
Danmark

Henrik Helios
Telefon: +45 79201111
Fax: +45 79201112


Se hjemmeside
Se flere kurser
Se hele profilen

Send til en kollega

0.172