23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 025-054940
Offentliggjort
06.02.2018
Udbudstype
Vejl. periodisk bekendtgørelse

Udbyder

Indkøbsafdelingen Teknik og Miljø, Aarhus Kommune

Vindere

Levering af energimålere

(21.04.2018)
Kamstup A/S
Industrivej 28
8660 Skanderborg

Indhentning af informationer som kan danne grundlag for beslutning om hvorledes AffaldVarme Aarhus kan indkøbe supplerende fjernvarmemålere til eksisterende netværk


Indkøbsafdelingen Teknik og Miljø, Aarhus Kommune

Vejledende periodisk bekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Denne bekendtgørelse er kun en vejledende periodisk bekendtgørelse

Varer

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Indkøbsafdelingen Teknik og Miljø, Aarhus Kommune
55133018
Bautavej 1
Aarhus V
8210
Danmark
Kontaktperson: Frands Petersen
Telefon: +45 29209193
E-mail: fvp@aarhus.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.aarhus.dk

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.6) Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Indhentning af informationer som kan danne grundlag for beslutning om hvorledes AffaldVarme Aarhus kan indkøbe supplerende fjernvarmemålere til eksisterende netværk.

II.1.2) Hoved-CPV-kode
38551000 - KA01
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Formålet med denne bekendtgørelse er at indhente informationer som kan danne grundlag for beslutning om hvorledes AffaldVarme Aarhus kan indkøbe supplerende fjernvarmemålere.AffaldVarme Aarhus har i 2011 og 2014 via EU-udbud indkøbt mere end 58 000 energimålere i størrelse fra Qp 1,5 til og med Qp 150. Vinder af begge udbud blev Kamstrup med et Radio Mesh-netværk med Permanent Drifts Overvågning (PDO). AffaldVarme har nu et behov for at supplere de 58 000 målere med yderligere fjernvarmemålere og ønsker at indgå en 4-årig rammeaftale med levering af energimålere, som kan indgå i den eksisterende målerbestand med tilsvarende (eller bedre) funktionalitet. De ny indkøbte målere skal benyttes som supplement over hele byen.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 16 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
38551000 - KA01
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

Aarhus.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Formålet med denne bekendtgørelse er at indhente informationer som kan danne grundlag for beslutning om hvorledes, AffaldVarme Aarhus kan indkøbe supplerende fjernvarmemålere. AffaldVarme Aarhus har i 2011 og 2014 via EU-udbud indkøbt mere end 58 000 energimålere i størrelse fra Qp 1,5 til og med Qp 150. Vinder af begge udbud blev Kamstrup med et Radio Mesh-netværk med Permanent Drifts Overvågning (PDO). AffaldVarme har nu et behov for at supplere de 58 000 målere med yderligere fjernvarmemålere og ønsker at indgå en 4-årig rammeaftale med levering af energimålere, som kan indgå i den eksisterende målerbestand med tilsvarende (eller bedre) funktionalitet. De ny indkøbte målere skal benyttes som supplement over hele byen.

Rammeaftalens værdi er afhængig af antallet af tilflyttere til Aarhus Kommune. Der forventes en nettotilvækst i antal husstande på 1500-2 000 pr. år. svarende til en indkøbsvolumen på ca. 3 000 000,00 – 4 000 0000 kr. pr. år.

De nye målere skal som et minimum tilbyde lækageovervågning, PDO, dataopsamling:

- Hjemtagning af 8 loggede værdier på timebasis en gang i døgnet for alle målere,

- Hjemtagning af 6 aflæsningsværdier en gang i døgnet for alle målere,

- Hjemtager og videresender sprængningsalarmer for alle målere,

- Hjemtager data til PDO rapporter 4 gange årligt,

- Det skal være muligt at lave en straksaflæsning på varmemåleren. Ved en straksaflæsning forstås, at data skal være tilbage og tilgængelige senest 2 minutter efter, at ønsket om forespørgsel er afsendt af en administrativmedarbejder.

Data bliver i dag hjemtaget via et Kamstrup Radio Mesh-netværk. Netværket består af Radio/routere moduler isat alle målere. Hver måler sender egne data og agerer router for andre målere. Der er monteret en koncentrator der for hver ca. 50 målere, der sender data via GSM/GPRS til Kamstrups dataopsamlingsserver. En leverandør skal enten kunne levere data ind i dette netværk eller at etablere et parallelt netværk for indsamling af målerdata.

Interesserede leverandører kan ved henvendelse til Indkøbsafdelingen, Aarhus Kommune Teknik og Miljø, rekvirere en detaljeret specifikation af minimumskrav til fjernvarmemålere. Anmodning fremsendes til Frands V. Petersen, fvp@aarhus.dk. På baggrund af en gennemgang af kravspecifikationen bedes interesserede leverandører herefter at tilkendegive deres interesse samt at bekræfte, at de er i stand til at levere fjernvarmemålere iht. de efterspurgte minimumskrav. Anmodningen skal inkludere teknisk dokumentation, som anskueliggør at leverandøren kan leve op til de opstillede minimumskrav.

De modtagne interesse bekendtgørelser vil danne grundlag for beslutning om hvorledes AffaldVarme Aarhus vil søge at indgå rammeaftale.

II.2.14) Yderligere oplysninger

Interesserede leverandører kan ved henvendelse til Indkøbsafdelingen, Aarhus Kommune Teknik og Miljø, rekvirere en detaljeret specifikation af minimumskrav til fjernvarmemålere. Anmodning fremsendes til Frands V. Petersen, fvp@aarhus.dk.

II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
02/04/2018

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Frist for fremsendelse af tilkendegivelse af interesse: 1. marts 2018.

Interesse tilkendegivelsen skal inkludere skal inkludere teknisk dokumentation, som anskueliggør at leverandøren kan leve op til de opstillede minimumskrav.Interesse tilkendegivelsen fremsendes pr. email til Frands V. Petersen, fvp@aarhus.dk.

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
02/02/2018

Send til en kollega

0.073