Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 038-083442
Offentliggjort
23.02.2018
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Älmhults kommun

Microsoftkompetens - konsulter


Älmhults kommun

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Älmhults kommun
212000-0647
Box 500
Älmhult
343 23
Sverige
Kontaktperson: Tomas Edvardsson
E-post: tomas.edvardsson@almhult.se
Nuts-kod: SE212

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.almhult.se

I.2) Gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Microsoftkompetens - konsulter

Referensnummer: 2017.35
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
72250000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Kommunen söker en kunskapspartner som i tätt partnerskap med kommunen förvaltar och vidareutvecklar kommunens Microsoftbaserade infrastruktur. Konsult och supportkompetens för förvalta och vidareutveckla.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 4 000 000.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
72000000
72200000
72253200
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE212
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Kommunens syfte med upphandlingen är att säkerställa kvalitativa leveranser avseende support och konsultkompetens för att tillgodose verksamheternas högt ställda krav och förväntningar på kompetens och utveckling.

Kommunen söker en kunskapspartner som i tätt partnerskap med kommunen förvaltar och vidareutvecklar kommunens Microsoftbaserade infrastruktur.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Microsoftkompetens / Viktning: 10
Pris - Viktning: 90
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Förhandlade förfaranden under konkurrens
Påskyndat förfarande
Motivering:

Enligt 6 kap LOU 5 §. Innovation för utveckling av kommunens kvalitativa leveranser avseende support och konsultkompetens för att tillgodose verksamheternas högt ställda krav och förväntningar på kompetens och utveckling.

IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2017/S 207-428015
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
22/02/2018
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Advania Sverige AB
556214-9996
Box 44034
Stockholm
100 73
Sverige
E-post: Bjorn.mogensen@advania.se
Nuts-kod: SE

Internetadress:http://www.kerfi.se

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 4 000 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Växjö
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
22/02/2018

Send til en kollega

0.194