23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 038-083708
Offentliggjort
23.02.2018
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Sveriges geologiska undersökning

Vindere

(23.02.2018)
Avstegs anmälan BGS Groundhog GSIS
Uppsala

Avstegs anmälan BGS Groundhog GSIS


Sveriges geologiska undersökning

Meddelande om frivillig förhandsinsyn

Tjänster

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1) Namn och adresser
Sveriges geologiska undersökning
202100-2528
Box 670
Uppsala
751 28
Sverige
Kontaktperson: Magnus Andreasson
E-post: magnus.andreasson@sgu.se
Nuts-kod: SE121

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.sgu.se

I.4) Typ av upphandlande myndighet
Departement eller annan central, regional eller lokal statlig myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Avstegs anmälan BGS Groundhog GSIS

Referensnummer: 423-99/2018
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
48000000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Avstegs anmälan BGS Groundhog GSIS.

Lagrum, tilldelning av kontrakt med användning av undantagsförfarande.

Upphandlingen avser tilldelning av kontrakt i enlighet med LOU 6 kap. 14 §, punkt 3.

Upphandlingen omfattar inköp av utvecklingsinsatser avseende programvaran BGS Groundhog GSIS under en tidsperiod om två (2) år.

Bakgrund och motivering.

I arbetet med insamling, förvaltning och tillhandahållande av geologisk 3D-information använder Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) idag programvaran BGS Groundhog GSIS. Programvaran har utvecklats av British Geological Survey (BGS) och BGS äger all källkod.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 2 000 000.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
48100000
72200000
72212100
72250000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE121
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Avstegs anmälan BGS Groundhog GSIS.

Lagrum, tilldelning av kontrakt med användning av undantagsförfarande.

Upphandlingen avser tilldelning av kontrakt i enlighet med LOU 6 kap. 14 §, punkt 3.

Beskrivning av upphandlingsföremålet.

Upphandlingen omfattar inköp av utvecklingsinsatser avseende programvaran BGS Groundhog GSIS under en tidsperiod om två (2) år.

II.2.5) Tilldelningskriterier
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Tilldelning av kontrakt utan att ett meddelande om upphandling först offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, i de fall som räknas upp nedan
  • Kontraktet ligger utanför direktivets tillämpningsområde
Förklaring:

Avstegs anmälan BGS Groundhog GSIS.

Lagrum, tilldelning av kontrakt med användning av undantagsförfarande.

Upphandlingen avser tilldelning av kontrakt i enlighet med LOU 6 kap. 14 §, punkt 3.

Beskrivning av upphandlingsföremålet.

Upphandlingen omfattar inköp av utvecklingsinsatser avseende programvaran BGS Groundhog GSIS under en tidsperiod om två (2) år.

IV.1.3) Information om ramavtal
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande

Avsnitt V: Tilldelning av kontrakt/koncessioner

V.2) Tilldelning av kontrakt/koncessioner
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
19/02/2018
V.2.2) Information om anbuden
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Entreprenörens/koncessionshavarens namn och adress
Avstegs anmälan BGS Groundhog GSIS
Uppsala
Sverige
Nuts-kod: SE121
Uppdragstagaren/koncessionsinnehavaren kommer att vara ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens/koncessionens värde (exkl. moms)
Uppskattat totalt ursprungligt värde av kontraktet/kontraktsdelen/koncessionen: 2 000 000.00 SEK
Kontraktets/delens/koncessionens totala värde: 2 000 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Uppsala
Uppsala
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
21/02/2018

Send til en kollega

0.454