23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 038-083714
Offentliggjort
23.02.2018
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Telge Inköp AB

Vindere

Gismo Webbkarta

(23.02.2018)
Decerno AB
Electrum 234
164 40 Kista

Support, underhåll och vidareutveckling av Gismo


Telge Inköp AB

Meddelande om frivillig förhandsinsyn

Tjänster

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1) Namn och adresser
Telge Inköp AB
556770-1437
Box 633
Södertälje
151 27
Sverige
Kontaktperson: Ali Jumisko
E-post: ali.jumisko@telge.se
Nuts-kod: SE110

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.telge.se

I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Support, underhåll och vidareutveckling av Gismo

Referensnummer: TI 2017-1295
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
72212326
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Södertälje kommun har, efter ett genomförande av ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering och denna frivilliga förhandsinsyn, för avsikt att ingå avtal med Decerno AB avseende support, underhåll och vidareutveckling av Gismo Webbkarta enligt tidigare upphandlat avtal TI2012-1110.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 260 000.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
48326000
72000000
72200000
72220000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE110
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Södertälje kommun har, efter ett genomförande av ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering och denna frivilliga förhandsinsyn, för avsikt att ingå avtal med Decerno AB avseende support, underhåll och vidareutveckling av Gismo webbkarta enligt tidigare upphandlat avtal TI2012-1110.

II.2.5) Tilldelningskriterier
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Möjlighet till förlängning i upp till 48 månader.

II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Förhandlat förfarande utan föregående offentliggörande
  • Byggentreprenaderna/varorna/tjänsterna kan endast tillhandahållas/utföras av en viss anbudsgivare av följande skäl:
    • Konkurrens saknas av tekniska skäl
Förklaring:

Södertälje kommun har sedan tidigare upphandlat avtal TI2012-1110 Gismo webbkarta med.

nyttjanderätt. Då nuvarande avtal löper ut behöver avtal om fortsatt support, underhåll och vidareutveckling av Gismo Webbkarta upphandlas.

Då efterfrågade tjänster på grund av tekniska skäl och på grund av ensamrätt endast kan tillhandahållas/utföras av Decerno AB som äger källkoden kommer upphandlingsform "Förhandlat förfarande utan föregående annonsering" att tillämpas.

I och med denna annons om förhandsinsyn meddelar Södertälje kommun sin avsikt att tilldela kontakt för support, underhåll och vidareutveckling av Gismo webbkarta.

IV.1.3) Information om ramavtal
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande

Avsnitt V: Tilldelning av kontrakt/koncessioner

Kontrakt nr: TI 2017-1295
Benämning på upphandlingen:

Gismo Webbkarta

V.2) Tilldelning av kontrakt/koncessioner
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
21/02/2018
V.2.2) Information om anbuden
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Entreprenörens/koncessionshavarens namn och adress
Decerno AB
556498-5025
Electrum 234
Kista
164 40
Sverige
Telefon: +46 86307500
Nuts-kod: SE110
Uppdragstagaren/koncessionsinnehavaren kommer att vara ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens/koncessionens värde (exkl. moms)
Uppskattat totalt ursprungligt värde av kontraktet/kontraktsdelen/koncessionen: 260 000.00 SEK
Kontraktets/delens/koncessionens totala värde: 260 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Södertälje
Stockholm/Nyköping
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Vi ämnar ingå avtal efter 10 dagars avtalsspärr.

Detta innebär att sista dag för överklagan är 2018-03-06 kl.23.59.

VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
22/02/2018

Send til en kollega

0.174