23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 072-159637
Offentliggjort
13.04.2018
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Vejle Kommune

Vindere

(13.04.2018)
J.H. Schultz Information A/S
Annexstræde 5
2500 Valby

Fagsystem til arbejdsmarkedsområdet

(09.05.2018)
J.H. Schultz Information A/S
Annexstræde 5
2500 Valby

Leveringsaftale indgået iht. SKI Rammeaftale 02.19 ASP og Cloud-SaaS Services, Delaftale 2 (Kommuner)


Vejle Kommune

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Vejle Kommune
29189900
Skolegade 1
Vejle
7100
Danmark
Kontaktperson: Lina Elkær
Telefon: +45 76811736
E-mail: linas@vejle.dk
NUTS-kode: DK032

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.vejle.dk

I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Leveringsaftale indgået iht. SKI Rammeaftale 02.19 ASP og Cloud-SaaS Services, Delaftale 2 (Kommuner)

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Leveringsaftale agtes indgået iht. SKI Rammeaftale 02.19 ASP og Cloud-SaaS Services. Leveringsaftalen omfatter fagsystem til arbejdsmarkedsområdet.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 6 950 280.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Evaluering er sket i henhold til SKI 02.19.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Leveringsaftalen agtes indgået med den tildelte leverandør. Leveringsaftalen er indgået iht. de i Rammeaftale 02.19 ASP og Cloud-SaaS Services angivne retningslinjer.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Leveringsaftalen agtes indgået med den tildelte leverandør. Leveringsaftalen er indgået iht. de i Rammeaftale 02.19 ASP og Cloud-SaaS Services angivne retningslinjer.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2014/S 069-119099

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
12/04/2018
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
J.H. Schultz Information A/S
Annexstræde 5
Valby
2500
Danmark
E-mail: schultz@schultz.dk
NUTS-kode: DK021
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 6 950 280.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Leveringsaftalen agtes indgået med den tildelte leverandør. Leveringsaftalen er indgået iht. de i Rammeaftale 02.19 ASP og Cloud-SaaS Services angivne retningslinjer.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark

Internetadresse:http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark

Internetadresse:http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/04/2018

Send til en kollega

0.113