23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 082-185271
Offentliggjort
27.04.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Sollentuna Energi & Miljö Aktiebolag

Opdateringer

Rettelse
(30.05.2018)

IV.2.2)
Placing the text to be modified:Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
instead of:
Datum: 04-06-2018
Time: 23:59
Read:
Datum: 11-06-2018
Time: 23:59

IV.2.7)
Placing the text to be modified:Anbudsöppning
instead of:
Datum: 05-06-2018
Time: 00:00
Read:
Datum: 12-06-2018
Time: 00:00


Ytterligare information
Visma annons: https://opic.com/id/afdwttjlie

Transformatorer Rotebro


Sollentuna Energi & Miljö Aktiebolag

Meddelande om upphandling – försörjningssektorerna

Varor

direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1) Namn och adresser
Sollentuna Energi & Miljö Aktiebolag
556091-5166
Box 972
Sollentuna
191 29
Sverige
Kontaktperson: Ida Meier
E-post: ida.meier@seom.se
Nuts-kod: SE110

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.seom.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.3) Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=affjnivhbu&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=affjnivhbu&GoTo=Tender
I.6) Huvudsaklig verksamhet
Elektricitet

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Transformatorer Rotebro

Referensnummer: SE/2018/349
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
31170000
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Sollentuna Energi & Miljö AB avser att upphandla två stycken nya krafttransformatorer. Data: 150/75 +/- 8 x 1,67 % / 11 kV, 35/45 MVA (ONAN/ONAF).

Transformatorerna ska vara omkopplingsbara på uppsidan och levereras till station Rotebro där en ny byggnad ska upprättas. Vardera transformatorn ska placeras inomhus, men tillverkas för utomhusbruk.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
31100000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE110
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Sollentuna Energi & Miljö AB avser att upphandla två stycken nya krafttransformatorer. Data: 150/75 +/- 8 x 1,67 % / 11 kV, 35/45 MVA (ONAN/ONAF).

Transformatorerna ska vara omkopplingsbara på uppsidan och levereras till station Rotebro där en ny byggnad ska upprättas. Vardera transformatorn ska placeras inomhus, men tillverkas för utomhusbruk.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6) Uppskattat värde
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Slut: 01/11/2019
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.12) Information om elektroniska kataloger
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande
III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.4) Objektiva regler och kriterier för deltagande
III.1.5) Information om reserverade kontrakt
III.1.6) Begärda säkerheter och garantier:
III.1.7) Huvudvillkor för finansiering och betalning och/eller hänvisning till de föreskrifter där dessa framgår:
III.1.8) Rättslig form som den grupp ekonomiska aktörer som tilldelas kontraktet ska anta:
III.2) Villkor för kontraktet
III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3) Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4) Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 04/06/2018
Lokal tid: 23:59
IV.2.3) Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 30/11/2018
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum: 05/06/2018
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Stockholm
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
25/04/2018

Send til en kollega

0.076