23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 099-225740
Offentliggjort
26.05.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Bestilling af materiale

http://tenbid.dk/udbud-humanrights/

Udbyder

Institut for Menneskerettigheder

Opdateringer

Rettelse
(29.05.2018)

IV.2.2
Placering af det tekst, der skal ændres:Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
I stedet for:
Dato: 25-06-2018
Time: 12:00
Læses:
Dato: 29-06-2018
Time: 10:00

IV.2.7
Placering af det tekst, der skal ændres:Betingelser for åbning af bud
I stedet for:
Dato: 25-06-2018
Time: 13:00
Læses:
Dato: 29-06-2018
Time: 11:00

Udbuddet vedrører levering af bærbare samt desktop computere inklusive docking stations til Institut for Menneskerettigheder


Institut for Menneskerettigheder

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Institut for Menneskerettigheder
34481490
Wilders Plads 8K
København K
1403
Danmark
Kontaktperson: Mikael Klint
Telefon: +45 40854533
E-mail: mkc@tenbid.dk
NUTS-kode: DK011

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://menneskeret.dk/

Internetadresse for køberprofilen: https://menneskeret.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://tenbid.dk/udbud-humanrights/
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbuddet vedrører levering af bærbare samt desktop computere inklusive docking stations til Institut for Menneskerettigheder.

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører levering af bærbare samt desktop computere inklusive docking stations til Institut for Menneskerettigheder. Udbuddet omfatter desuden serviceaftale på computerne i minimum 3 år.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 1 500 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72500000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører levering af bærbare samt desktop computere inklusive docking stations til Institut for Menneskerettigheder. Udbuddet omfatter desuden serviceaftale på computerne i minimum 3 år.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Den forventede værdi for kontrakten forventes at ligger mellem 1 500 000 - 1 600 000 DKK.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Levering skal ske til:

Institut for Menneskerettigheder.

Wilders Plads 8K.

1403 København K

Levering skal ske på hverdage inden for normal arbejdstid.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 25/06/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 25/06/2018
Tidspunkt: 13:00
Sted:

Der vil ikke være adgang til, at Tilbudsgiver kan overvære åbningen af tilbuddene.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud - Nævnenes hus
Viborg
8800
Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: http://naevneneshus.dk/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klager skal være indgivet til Klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverensoffentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
24/05/2018

Send til en kollega

0.093