23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 124-283154
Offentliggjort
30.06.2018
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Region Sjælland

Vindere

(30.06.2018)
CSAM Health AS
Drammensveien 288
0283 Oslo

Opdatering af Region Sjællands radiologiske system fra CSAM Health AS med henblik på at kunne anvende det nye landspatientregister (LPR3)


Region Sjælland

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Region Sjælland
29190658
Alleen 15
Sorø
4180
Danmark
Kontaktperson: Henrik Oppenhejm
Telefon: +45 20320713
E-mail: exitho@regionsjaelland.dk
NUTS-kode: DK02

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.regionsjaelland.dk

I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Opdatering af Region Sjællands radiologiske system fra CSAM Health AS med henblik på at kunne anvende det nye landspatientregister (LPR3)

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

For at kunne opfylde den i lovgivningen fastsatte forpligtelse til at anvende det nye landspatientregister (LPR3) skal Region Sjælland have opdateret regionens 3 radiologiske systemer.

Det var i de oprindeligt indgåede og udbudte aftaler om de radiologiske systemer forudsat, at systemleverandørerne skal foretage de opdateringer af systemerne, der er påkrævet i henhold til lovgivningen. Dette som følge af, at det kun er den eksisterende leverandør, der af tekniske/ rettighedsmæssige årsager kan opdatere det system, den pågældende har leveret.

Region Sjælland har på den baggrund bedt de 3 leverandører, der har leveret de eksisterende systemer udarbejde et tilbud på at foretage de opdateringer, der er nødvendige for at sikre, at Region Sjælland kan anvende det nye landspatientregister (LPR3).

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 1 350 415.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02
Hovedudførelsessted:

Region Sjælland

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Kontrakten omfatter bl.a. opdateringer af "CSAM XDS Suite & CSAM InfoBroker", herunder gennemførelse af tests, support og monitorering.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

Det er - som følge af tekniske/ rettighedsmæssige årsager - kun leverandøren af det eksisterende radiologiske system, der kan foretage de opdateringer, der nødvendige for at anvende LPR3, som påkrævet i lovgivningen. Det fremgår endvidere af aftalen om levering af det eksisterende system, at leverandøren er forpligtet til at foretage opdateringer, der er påkrævet i henhold til lovgivningen.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
22/06/2018
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
CSAM Health AS
Drammensveien 288
Oslo
0283
Norge
NUTS-kode: NO01
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 1 350 415.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Region Sjælland påtænker at indgå kontrakter med de leverandører, der har leveret regionens øvrige 2 radiologiske systemer. Der indrykkes tilsvarende bekendtgørelser med henblik på frivillige forudgående gennemsigtighed i forhold til de 2 øvrige kontrakter.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291095
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Der henvises til § 7,stk. 3 i Lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 492 af 12.5.2010 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer) hvoraf fremgår, at:

Har en ordregiver fulgt proceduren i § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 25
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
27/06/2018

Send til en kollega

0.375