23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 135-309238
Offentliggjort
17.07.2018
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Folktandvården Skåne AB

Upphandling Journalsystem


Folktandvården Skåne AB

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Folktandvården Skåne AB
556936-0828
Dockplatsen 1
Malmö
211 19
Sverige
Kontaktperson: Mikael Shubeli
E-post: mikael.shubeli@folktandvardenskane.se
Nuts-kod: SE224

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.folktandvardenskane.se

Upphandlarprofil: http://www.folktandvardenskane.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Upphandling Journalsystem

Referensnummer: FTV/160071
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
48000000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Upphandling av journalsystem för tandvård som tjänst till Folktandvården Skånes kliniker och verksamheter innefattande:

— Implementation och konfiguration

— Konvertering och migrering av data från befintligt journalsystem.

— Systemförvaltning, drift och support samt utveckling

— Utbildning

— Integration mot interna system.

— Integration mot externa system.

— Övriga utvecklings- och konsulttjänster med anknytning till Tjänsten.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 7 000 000.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
48100000
48180000
48814000
48814200
72000000
72222300
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE224
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Malmö

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Upphandling av journalsystem för tandvård som tjänst till Folktandvården Skånes kliniker och verksamheter innefattande:

— Implementation och konfiguration

— Konvertering och migrering av data från befintligt journalsystem.

— Systemförvaltning, drift och support samt utveckling

— Utbildning

— Integration mot interna system.

— Integration mot externa system.

— Övriga utvecklings- och konsulttjänster med anknytning till Tjänsten.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Kvalite / Viktning: 50 %
Pris - Viktning: 50 %
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Leverantören kan erbjuda telekomtjänster för meddelanden kopplat till Tjänsten som option.

II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 072-159687
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
01/06/2018
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 3
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Swedish Care System i Staffanstorp AB
556526-2069
Box 54
Staffanstorp
245 21
Sverige
E-post: paul@swedish-care.se
Nuts-kod: SE224

Internetadress: http://www.swedish-care.se

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 7 000 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 7 000 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Malmö
Malmö
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
16/07/2018

Send til en kollega

0.081