23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 156-358912
Offentliggjort
16.08.2018
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Kommunalförbundet Fjärde storstadsregionen

IT-stöd för rekryteringsprocessen


Kommunalförbundet Fjärde storstadsregionen

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Kommunalförbundet Fjärde storstadsregionen
222000-2527
Slottgatan 118
Norrköping
602 22
Sverige
Kontaktperson: Magnus Böckert
Telefon: +46 13-205493
E-post: magnus.bockert@upphandlingscenter.se
Nuts-kod: SE123

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.upphandlingscenter.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Annan verksamhet: Upphandling

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

IT-stöd för rekryteringsprocessen

Referensnummer: UH-2017-065
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
48000000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Upphandlingscenter i samarbete med Norrköpings Kommun inbjuder till anbudsgivning avseende ett nytt IT-stöd för kommunens rekryteringsprocess med driftsformen molntjänst (SaaS).

Kommunen avser upphandla ett modernt IT-stöd som är estetiskt tilltalade, anpassat till kommunens grafiska profil och som erbjuder genomtänkta lösningar i de olika stegen i rekryteringsprocessen. IT-stödet ska upplevas som logiskt och enkelt av användaren, oavsett om verktyget används varje dag eller vid ett enstaka tillfälle. Det innebär att kommunen kravställer ett IT-stöd med så hög grad av användbarhet som möjligt.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 3 500 000.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
48000000
72421000
48333000
72000000
48220000
48510000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE123
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingscenter i samarbete med Norrköpings Kommun inbjuder till anbudsgivning avseende ett nytt IT-stöd för kommunens rekryteringsprocess med driftsformen molntjänst (SaaS).

Kommunen avser upphandla ett modernt IT-stöd som är estetiskt tilltalade, anpassat till kommunens grafiska profil och som erbjuder genomtänkta lösningar i de olika stegen i rekryteringsprocessen. IT-stödet ska upplevas som logiskt och enkelt av användaren, oavsett om verktyget används varje dag eller vid ett enstaka tillfälle. Det innebär att kommunen kravställer ett IT-stöd med så hög grad av användbarhet som möjligt.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 044-096333
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 1
Benämning på upphandlingen:

IT-stöd för rekryteringsprocessen

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
20/04/2018
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 1
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
ReachMee AB
556675-7810
Rosenlundsgatan 52
Stockholm
118 63
Sverige
Telefon: +46 709543630
E-post: joanna.bjorkman@reachmee.com
Nuts-kod: SE
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 3 500 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Linköping
Box 406
Linköping
581 04
Sverige
Telefon: +46 13-251100
E-post: forvaltningsrattenilinkoping@dom.se
Fax: +46 13-251140

Internetadress: http://www.forvaltningsrattenilinkoping.domstol.se

VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
14/08/2018

Send til en kollega

0.088