23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 157-360563
Offentliggjort
17.08.2018
Udbudstype
Opdatering

Udbyder

Helsingør Kommune

Vindere

Rammeaftale

(23.12.2018)
G4S Security Services A/S
Roskildevej 157
2620 Albertslund

Rammeaftale vedrørende AIA, ADK, TVO, ABA, ABDL og AVA i Helsingør Kommune


Helsingør Kommune

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Tjenesteydelser

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2018/S 100-228633)

Legal Basis:

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Helsingør Kommune
64502018
Stengade 59
Helsingør
3000
Danmark
Kontaktperson: Jonny Nehman Madsen
Telefon: +45 25312254
E-mail: jnm11@helsingor.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/86254152.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.helsingorkommune.dk/

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Rammeaftale vedrørende AIA, ADK, TVO, ABA, ABDL og AVA i Helsingør Kommune

Sagsnr.: 18/11386
II.1.2) Hoved-CPV-kode
31625000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Rammeaftalen omfatter en række opgaver i relation til tekniske anlæg af kategorierne:

— AIA (indbrudsalarm),

— ADK (adgangskontrol),

— TVO (tv-overvågning),

— ABA (brandalarm),

— ABDL (branddørlukning),

— AVA (varsling).

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14/08/2018
VI.6) Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 100-228633

Del VII: Ændringer

VII.1) Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2) Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: II.2.5
Placering af det tekststykke, der skal ændres: Tildelingskriterier
I stedet for:

Prisen er ikke de eneste tildelingskriterium og alle ktirerier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne.

Læses:

Pris - 40% med følgende underkriterier: Pris for årlig service 30%, Timerpris reparation 30%, Produkter nyinstallation 30% og Option på service af stand-alone ABDL 10%.

Kvalitet - 60% med følgende underkriterier: Indhold af årlig service 35%, Leverandørens organisation 35% og Kvalifikationer på leverandørens medarbejdere 30%.

Afsnit nummer: III.1.1
Placering af det tekststykke, der skal ændres: Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre.
I stedet for:
Læses:

For så vidt angår tjenesteyedelseskontrakter: særlig autorisation er nødvendig:

- Certificeret AIA installationsvirksomhed af Forsikring og Pension,

- ABA installatør certificeret af DBI,

- ISO 9001 certificeret.

Afsnit nummer: III.1.2
Placering af det tekststykke, der skal ændres: Økonomisk og finansiel kapacitet
I stedet for:

Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet.

Læses:

- Tilbudsgiver skal have en samlet årsomsetning på minimum 30 000 000 DKK i hver af de 3 senest afsluttede regnskabsår,

- Egenkapital på minimum 5 000 000 DKK i seneste regnskab (helårs),

- Soliditetsgrad på minimum 20 i seneste regnskab (helårs).

Afsnit nummer: III.1.3
Placering af det tekststykke, der skal ændres: Teknisk og faglig kapacitet
I stedet for:

Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet.

Læses:

- Tilbudsgiver skal have relevante referencer inden for de seneste 3 år vedrørende tilsvarende opgaver for 3 kunder med hver:

(a) 100 AIA installationer på forskelliger adresser,

(b) 40 ABA installationer på forskelliger adresser.

VII.2) Yderligere supplerende oplysninger:

Send til en kollega

0.078