23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 188-424809
Offentliggjort
29.09.2018
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen på vejne af Skatteministeriets koncern

Markedsundersøgelse om UFST’s kontraktparadigme for drift, support, vedligeholdelse og videreudvikling af IT-systemer (IDA) – særligt om transitionsfasen


Udviklings- og Forenklingsstyrelsen på vejne af Skatteministeriets koncern

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Udviklings- og Forenklingsstyrelsen på vejne af Skatteministeriets koncern
19 55 21 01
Osvald Helmuths Vej 4
Frederiksberg
2000
Danmark
Kontaktperson: Anton Krogsgaard-Jensen
Telefon: +45 72389485
E-mail: Anton.Krogsgaard-Jensen@skat.dk
NUTS-kode: DK01

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ufst.dk/

Internetadresse for køberprofilen: https://www.ufst.dk/aktuelle-meddelelser/markedsundersoegelse-om-ufst-s-kontraktparadigme-for-drift-support-vedligeholdelse-og-videreudvikling-af-it-systemer-ida-saerligt-om-transitionsfasen/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Økonomiske og finansielle anliggender

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Markedsundersøgelse om UFST’s kontraktparadigme for drift, support, vedligeholdelse og videreudvikling af IT-systemer (IDA) – særligt om transitionsfasen

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

UFST vil gerne i en dialog med markedet om en række udvalgte temaer i UFST’s kontraktparadigme for drift, support, vedligeholdelse og videreudvikling af IT-systemer (IDA). Det primære formål med denne markedsundersøgelse er at undersøge, hvorvidt IDA-paradigmets regulering af transitionsfasen kan forbedres. Temaerne i markedsundersøgelsen vil bl.a. være tids- og betalingsplaner, dokumentation, test, ansvarsfordeling mellem kunden og leverandøren samt anvendelsen af udbudsproceduren ”udbud med forhandling”.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72200000
72250000
72253200
72254000
72254100
72260000
72267100
72267200
72268000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
Hovedudførelsessted:

København/Frederiksberg.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

UFST vil gerne i en dialog med markedet om en række udvalgte temaer i UFST’s kontraktparadigme for drift, support, vedligeholdelse og videreudvikling af IT-systemer (IDA). Det primære formål med denne markedsundersøgelse er at undersøge, hvorvidt IDA-paradigmets regulering af transitionsfasen kan forbedres. Temaerne i markedsundersøgelsen vil bl.a. være tids- og betalingsplaner, dokumentation, test, ansvarsfordeling mellem kunden og leverandøren samt anvendelsen af udbudsproceduren ”udbud med forhandling”.

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
01/01/2019

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
27/09/2018

Send til en kollega

0.112