23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 189-427129
Offentliggjort
02.10.2018
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Region Nordjylland

Markedsdialog i forbindelse med udbud af ny løsning til telemedicinsk sårvurdering


Region Nordjylland

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Region Nordjylland
Niels Bohrs Vej 30
Aalborg Ø
9220
Danmark
Kontaktperson: Henriette Adamsen
Telefon: +45 97648000
E-mail: henriette.adamsen@rn.dk
NUTS-kode: DK050

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.rn.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Markedsdialog i forbindelse med udbud af ny løsning til telemedicinsk sårvurdering

Sagsnr.: 2018-028269
II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Systemforvaltningen for den telemedicinske sårjournal inviterer til markedsdialog omkring udbud af ny løsning til telemedicinsk sårvurdering.

I perioden 2012 til 2015 blev den nuværende telemedicinske sårjournalløsning rullet ud til alle regioner og kommuner. Sårjournalen er den fælles platform, som alle kommuner og alle regioner anvender som fælles kommunikations- og udvekslingsplatform. Via Sårjournalen deles billeder af sår og behandlingsforløb, således at alle parter kan følge patientens udviklingen.

Sårjournalen er fortsat i drift hos systemforvaltningens leverandør.

Region Nordjylland har, og vil fortsætte med, at varetage systemforvaltningen af Sårjournalen.

Mere information om Sårjournalen kan findes på Sårjournalens hjemmeside hos Region Nordjylland: http://www.rn.dk/sundhed/til-sundhedsfaglige-og-samarbejdspartnere/national-og-tvaerregional-it/saarjournalen

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Markedsdialog om udbud af ny løsning til telemedicinsk sårvurdering.

Som led i de indledende sonderinger før et kommende udbud af en ny løsning til telemedicinsk sårvurdering, inviteres interesserede leverandører til individuelle dialogmøder. Der forventes at blive indbudt op til 5 leverandører til et møde af ca. 1 – 1½ times varighed. Emnet på mødet vil være anvendelse af FUTs infrastruktur og applikationsløsning, som udgangspunkt for en ny løsning til telemedicinsk sårvurdering.

Mere information omkring markedsdialogen, herunder tid og sted for tilmelding, kan tilgås på:http://www.rn.dk/sundhed/til-sundhedsfaglige-og-samarbejdspartnere/national-og-tvaerregional-it/saarjournalen

II.2.14) Yderligere oplysninger

Det oplyste tidspunkt for offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse er foreløbigt. Det er endvidere endnu ikke afklaret, i hvilket omfang der vil skulle offentliggøres en udbudsbekendtgørelse for indkøbet.

II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
01/07/2019

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
28/09/2018

Send til en kollega

0.327