23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 201-457289
Offentliggjort
18.10.2018
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

IT-konsulttjänster Resurskonsulter, region Södra


Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet
202100-0829
Box 2218
Stockholm
103 15
Sverige
Kontaktperson: Sten Algotson
E-post: sten.algotson@kammarkollegiet.se
Nuts-kod: SE

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.kammarkollegiet.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Statligt organ eller förbundsorgan
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

IT-konsulttjänster Resurskonsulter, region Södra

Referensnummer: Dnr 23.3-7067-17
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
72000000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Upphandlingen IT-konsulttjänster, resurskonsulter, region Södra är indelad i sju anbudsområden, alla inom området IT eller med en tydlig anknytning till IT-området enligt följande: Användbarhet & Tillgänglighet, Verksamhetsutveckling & Krav, Arkitekter, Systemutveckling & Systemförvaltning, Test & Testledning, Ledning & Styrning samt IT-säkerhet. Avrop från ramavtalet ske ske genom en förnyad konkurrensutsättning.

Region Södra omfattar leveranser till Avropsberättigade i följande län: Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Gotland, Blekinge, Skåne, Halland samt Västra Götaland.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 250 000 000.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE2
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen IT-konsulttjänster, resurskonsulter, region Södra är indelad i sju anbudsområden, alla inom området IT eller med en tydlig anknytning till IT-området enligt följande: Användbarhet & Tillgänglighet, Verksamhetsutveckling & Krav, Arkitekter, Systemutveckling & Systemförvaltning, Test & Testledning, Ledning & Styrning samt IT-säkerhet.

Avrop från ramavtalet ske ske genom en förnyad konkurrensutsättning.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Kvalitet / Viktning: 90
Pris - Viktning: 10
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2017/S 232-483830
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:

IT-konsulttjänster Resurskonsulter, region Södra

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
18/05/2018
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 35
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Donald Davies & Partners AB
556591-2606
Kungsgatan 62
Uppsala
753 41
Sverige
E-post: olof.smith@ddp.se
Nuts-kod: SE2

Internetadress: http://www.ddp.se

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 14 000 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 14 000 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:

IT-konsulttjänster Resurskonsulter, region Södra

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
18/05/2018
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 35
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Valtech AB
556413-7106
Hantverkargatan 5
STOCKHOLM
10223
Sverige
E-post: kenneth.anderson@valtech.se
Nuts-kod: SE2
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 14 000 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 14 000 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:

IT-konsulttjänster Resurskonsulter, region Södra

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
18/05/2018
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 35
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Mobimake AB
556519-0708
Box 141 12
Bromma
16714
Sverige
E-post: ulf.aronsson@mobimake.se
Nuts-kod: SE2

Internetadress: http://www.mobimake.se

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 14 000 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 14 000 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:

IT-konsulttjänster Resurskonsulter, region Södra

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
18/05/2018
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 35
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Capgemini Sverige AB
556092-3053
Box 12054
STOCKHOLM
10222
Sverige
E-post: anna.i.eriksson@capgemini.com
Nuts-kod: SE2

Internetadress: http://www.se.capgemini.com

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 14 000 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 14 000 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:

IT-konsulttjänster Resurskonsulter, region Södra

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
18/05/2018
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 35
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Kvadrat Stockholm AB
556319-6301
Box 45002
STOCKHOLM
10430
Sverige
E-post: anna.plymouth@kvadrat.se
Nuts-kod: SE2
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 14 000 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 14 000 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:

IT-konsulttjänster Resurskonsulter, region Södra

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
18/05/2018
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 35
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
556029-6740
STOCKHOLM
11397
Sverige
E-post: anbud@se.pwc.com
Nuts-kod: SE2

Internetadress: http://www.pwc.com/se

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 14 000 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 14 000 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:

IT-konsulttjänster Resurskonsulter, region Södra

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
18/05/2018
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 35
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Viati Konsult AB
556700-7181
Sveagränd 1
Borlänge
784 33
Sverige
E-post: daniel.ekstrom@viati.se
Nuts-kod: SE2

Internetadress: http://www.viati.se

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 14 000 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 14 000 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:

IT-konsulttjänster Resurskonsulter, region Södra

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
18/05/2018
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 35
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Bouvet Public Skills AB
556580-9729
Östermalmsgatan 87 A
Stockholm
114 59
Sverige
E-post: uppdrag@bouvet.se
Nuts-kod: SE2
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 14 000 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 14 000 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:

IT-konsulttjänster Resurskonsulter, region Södra

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
18/05/2018
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 35
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
HiQ International AB
556529-3205
Box 7421
STOCKHOLM
10391
Sverige
E-post: tendsign@hiq.se
Nuts-kod: SE2
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 14 000 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 14 000 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:

IT-konsulttjänster Resurskonsulter, region Södra

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
18/05/2018
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 35
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
CGI Sverige AB
556337-2191
STOCKHOLM
16498
Sverige
E-post: jonas.sellin@logica.com
Nuts-kod: SE2

Internetadress: http://www.logica.se

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 14 000 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 14 000 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:

IT-konsulttjänster Resurskonsulter, region Södra

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
18/05/2018
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 35
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Ework Group AB
556587-8708
Mäster Samuelsgatan 60 7 trp
STOCKHOLM
111 21
Sverige
E-post: caj.nilsson@eworkgroup.com
Nuts-kod: SE2
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 14 000 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 14 000 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:

IT-konsulttjänster Resurskonsulter, region Södra

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
18/05/2018
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 35
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
B3 Consulting Group AB
556606-3300
Box 8
Stockholm
10120
Sverige
E-post: frederick.andersson@b3it.se
Nuts-kod: SE2

Internetadress: http://www.b3.se

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 14 000 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 14 000 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:

IT-konsulttjänster Resurskonsulter, region Södra

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
18/05/2018
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 35
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Tieto Sweden AB
556052-7466
Fjärde Bassängvägen 15
STOCKHOLM
11583
Sverige
E-post: susanna.svanberg@tieto.com
Nuts-kod: SE2

Internetadress: http://www.tieto.se

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 14 000 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 14 000 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:

IT-konsulttjänster Resurskonsulter, region Södra

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
18/05/2018
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 35
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Combitech Aktiebolag
556218-6790
Östra Storgatan 3
JÖNKÖPING
55321
Sverige
E-post: karoline.lebzien@combitech.se
Nuts-kod: SE2

Internetadress: http://www.combitech.se

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 14 000 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 14 000 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:

IT-konsulttjänster Resurskonsulter, region Södra

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
18/05/2018
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 35
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Knowit Aktiebolag (publ)
556391-0354
Box 3383
STOCKHOLM
10368
Sverige
E-post: off-upphandlingar@knowit.se
Nuts-kod: SE2

Internetadress: http://www.knowit.se

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 14 000 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 14 000 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:

IT-konsulttjänster Resurskonsulter, region Södra

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
18/05/2018
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 35
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Consid AB
556599-4307
Lillsjöraden 22
JÖNKÖPING
553 20
Sverige
E-post: jacob.almers@consid.se
Nuts-kod: SE2

Internetadress: http://www.consid.se

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 14 000 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 14 000 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:

IT-konsulttjänster Resurskonsulter, region Södra

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
18/05/2018
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 35
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
ÅF Digital Solutions AB
556866-4444
Frösundaleden 2 A
Stockholm
169 99
Sverige
E-post: magnus.baath@afconsult.com
Nuts-kod: SE2

Internetadress: http://www.afconsult.com

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 14 000 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 14 000 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Stockholm
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
17/10/2018

Send til en kollega

0.097