23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 235-538559
Offentliggjort
06.12.2018
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Karolinska Universitetssjukhuset

Vindere

Sala och Webformulär

(06.12.2018)
Gisys AB
Vretenvägen 2
171 54 Solna

Förhandsinsyn för Sala och Webformulär


Karolinska Universitetssjukhuset

Meddelande om frivillig förhandsinsyn

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2009/81/EG

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1) Namn och adresser
Karolinska Universitetssjukhuset
232100-0016
Inköpsavdelningen NS3
Stockholm
171 76
Sverige
Kontaktperson: Maria Lindé
E-post: maria.d.linde@sll.se
Nuts-kod: SE11

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.karolinska.se

I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Förhandsinsyn för Sala och Webformulär

Referensnummer: 18-587
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
72200000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Karolinska Universitetssjukhuset har via Gisys som teknisk leverantör under åren 2012 till 2018 byggt ett antal applikationer som interagerar med det på Karolinska förekommande journalsystemen.

Uppskattningsvis har 120 000 timmar använts för byggandet av dessa applikationer.

Vår ambiton är att insourca utveckling och förvaltning och bedriva den i Karolinskas regi så snart resurser med rätt kompetens är rekryterade.

Därför avser vi att under 2019 köpa dessa tjänster fram tills dess att egen personal finns på plats.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 30 000 000.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
72212000
72212310
72512000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE110
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Karolinska avser att för perioden 1.1.2019 - 31.12.2019 teckna avtal för följande tjänster.

— Förvaltning av befintliga applikationer upp till 15 000 timmar

— Tilläggsförvaltning och anpassning av applikationerna upp till 15 000 timmar

Karolinska Universitetssjukhuset garanterar dock inga volymer.

Se bifogad bilaga för mer information.

II.2.5) Tilldelningskriterier
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Tilldelning av kontrakt utan att ett meddelande om upphandling först offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, i de fall som räknas upp nedan
  • Kontraktet ligger utanför direktivets tillämpningsområde
Förklaring:

Leverantören Gisys har byggt applikationerna Webbformulär, som används före och efterbehandlingar, och SALA, som är ett journalhanteringsverktyg. Då ramverket för dessa byggts upp av leverantören på egen hand så besitter denne unik kunskap om applikationernas funktion och arkitektur. Alla processer och arkitekturbeskrivningar är och ska vara på svenska.

Webbformulär - De kunskaper som vi anser unika avser hantering av rendering, validering, paketering och publicering av formulär.

Speciellt besitter leverantören specialistkunskaper inom det egenutvecklade ramverket gällande journalföring till multipla journalsystemsinstanser.

SALA - Unika kunskaper av de egenutvecklade algoritmer som nyttjas för att analysera användares beteenden gentemot patienter baserad på information i loggar från journalsystem. Leverantören har mycket djup kunskap om Karolinskas journalsystem Take Care och dess datastruktur samt patientdatalagen och SLLs organisation vilket krävs för detta förvaltningsuppdrag.

Se bilaga för mer information.

IV.1.3) Information om ramavtal
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande

Avsnitt V: Tilldelning av kontrakt/koncessioner

Kontrakt nr: 18-587
Del nr: 1
Benämning på upphandlingen:

Sala och Webformulär

V.2) Tilldelning av kontrakt/koncessioner
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
04/12/2018
V.2.2) Information om anbuden
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Entreprenörens/koncessionshavarens namn och adress
Gisys AB
556181-9532
Vretenvägen 2
Solna
171 54
Sverige
Telefon: +46 856420050
E-post: robert.olsson@gisys.se
Nuts-kod: SE110

Internetadress: http://gisys.se

Uppdragstagaren/koncessionsinnehavaren kommer att vara ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens/koncessionens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens/koncessionens totala värde: 30 000 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Stockholm
Stockholm
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
05/12/2018

Send til en kollega

0.087