23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 235-538562
Offentliggjort
06.12.2018
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Karolinska Universitetssjukhuset

Vindere

(06.12.2018)
Omniq AB
Västra Järnvägsgatan 3
Stockholm

4now och ambulanspod


Karolinska Universitetssjukhuset

Meddelande om frivillig förhandsinsyn

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2009/81/EG

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1) Namn och adresser
Karolinska Universitetssjukhuset
232100-0016
Inköpsavdelningen NS3
Stockholm
171 76
Sverige
Kontaktperson: Maria Lindé
E-post: maria.d.linde@sll.se
Nuts-kod: SE11

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.karolinska.se

I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

4now och ambulanspod

Referensnummer: 18-585
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
72512000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Utveckling och underhåll av applikation 4Now och Ambulanspod

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 8 500 000.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE110
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Karolinska Universitetssjukhuset har via Omniq som teknisk leverantör under åren 2016 till 2018 byggt ett antal applikationer som interagerar med det på Karolinska förekommande journalsystemen.

Vår ambiton är att insourca utveckling och förvaltning och bedriva den i Karolinskas regi så snart resurser med rätt kompetens är rekryterade.

Därför avser vi att under 2019 köpa dessa tjänster fram tills dess att egen personal finns på plats.

Se bifogad bilaga med mer detaljerad beskrivning.

II.2.5) Tilldelningskriterier
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Tilldelning av kontrakt utan att ett meddelande om upphandling först offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, i de fall som räknas upp nedan
  • Kontraktet ligger utanför direktivets tillämpningsområde
Förklaring:

Då 4Now använder data från TC Xchange och TC Intelligence krävs även expertkunskaper om dessa produkter för att kunna underhålla produkten. Kombinationen av expertkunskaper från TakeCare tillsammans med djupa kunskaper om modern IT-arkitektur, systemutveckling, databashantering och förvaltning av verksamhetskritiska system vilket gör att vi bedömer att leverantören är den enda som även i fortsättningen kan underhålla och vidareutveckla produkten.

Se bilaga för mer detaljerad information.

IV.1.3) Information om ramavtal
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande

Avsnitt V: Tilldelning av kontrakt/koncessioner

Kontrakt nr: 18-585
Del nr: 1
V.2) Tilldelning av kontrakt/koncessioner
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
04/12/2018
V.2.2) Information om anbuden
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Entreprenörens/koncessionshavarens namn och adress
Omniq AB
559030-4456
Västra Järnvägsgatan 3
Stockholm
Sverige
Telefon: +46 733556043
E-post: mats.williamsson@omniq.se
Nuts-kod: SE110

Internetadress: http://omniq.se

Uppdragstagaren/koncessionsinnehavaren kommer att vara ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens/koncessionens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens/koncessionens totala värde: 8 500 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Stockholm
Stockholm
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
05/12/2018

Send til en kollega

0.098