23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 237-540380
Offentliggjort
08.12.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

European Environment Agency

Opdateringer

Rettelse
(14.01.2019)

IV.2.2)
Placering af det tekst, der skal ændres:Frist for modtagelse af bud eller anmodninger om deltagelse
I stedet for:
Dato: 25-01-2019
Time: 10:00
Læses:
Dato: 01-02-2019
Time: 10:00

IV.2.7)
Placering af det tekst, der skal ændres:Betingelser for åbning af bud
I stedet for:
Dato: 25-01-2019
Time: 14:00
Læses:
Dato: 01-02-2019
Time: 14:00

Rettelse
(14.01.2019)

IV.2.2)
Placing the text to be modified:Time limit for receipt of tenders or requests to participate
instead of:
Date: 25-01-2019
Time: 10:00
Read:
Date: 01-02-2019
Time: 10:00

IV.2.7)
Placing the text to be modified:Conditions for opening of tenders
instead of:
Date: 25-01-2019
Time: 14:00
Read:
Date: 01-02-2019
Time: 14:00

Rettelse
(14.01.2019)

IV.2.2)
Placing the text to be modified:Tidsfristen för mottagande av anbud eller ansökan om att delta
instead of:
Datum: 25-01-2019
Time: 10:00
Read:
Datum: 01-02-2019
Time: 10:00

IV.2.7)
Placing the text to be modified:Villkor för anbudsöppning
instead of:
Datum: 25-01-2019
Time: 14:00
Read:
Datum: 01-02-2019
Time: 14:00

Copernicus arealovervågningstjenester — fremstilling af datasæt i meget høj opløsning om arealdække/arealanvendelse for kystområder i referenceårene 2012 og 2018


European Environment Agency

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Det Europæiske Miljøagentur
Kongens Nytorv 6
Copenhagen
1050
Danmark
Kontaktperson: Karoline Rygaard
Telefon: +45 33367220
E-mail: procurement@eea.europa.eu
Fax: +45 33367199
NUTS-kode: DK011

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.eea.europa.eu/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4247
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4247
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Copernicus arealovervågningstjenester — fremstilling af datasæt i meget høj opløsning om arealdække/arealanvendelse for kystområder i referenceårene 2012 og 2018

 

Sagsnr.: EEA/DIS/R0/18/008
II.1.2) Hoved-CPV-kode
72300000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Formålet med dette udbud er oprettelse af en tjenesteydelsesrammeaftale med en økonomisk aktør vedrørende fremstilling af kort over arealdække/arealanvendelse for kystområder i referenceårene 2012 og 2018. Der forventes følgende detaljerede data-output:

1) statuskort over arealdække/arealanvendelse 2012

2) kort over ændringer i arealdække/arealanvendelse 2012-2018

3) statuskort over arealdække/arealanvendelse 2018.

Da VHR2012-datasættets tilstrækkelige dækning ikke kan garanteres på forhånd, forventes kontrahenten at foretage en vurdering med udgangspunkt i eksisterende og brugbare VHR2012-billeder for at kontrollere, om det pågældende område er fuldstændig dækket. Afhængigt af den tilgængelige dækningsgrad vil EEA beslutte, om de 2012-relaterede arealdække-/arealanvendelsesprodukter (status og ændringer) kan gennemføres eller ej. På grund af kompleksiteten i forbindelse med interesser, direktiver og den naturlige dynamik i kystområderne skal kontrahenten interagere med nationale interessenter i hele projektets løbetid.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 3 000 000.00 EUR
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90700000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
Hovedudførelsessted:

 

Alle tjenester skal hovedsagligt udføres i den fremtidige kontrahents egne lokaler, med lejlighedsvise møder i EEA's lokaler i København eller ved andre steder til Copernicus ad hoc-møder.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

EEA spiller en afgørende rolle i udviklingen af Copernicus-tjenester, særligt hvad angår teknisk koordinering af Copernicus-landovervågningstjenesten (CLMS). Den tematiske hotspot-kortlægning af CLMS-mål, der er supplerer en mere almen overfladekortlægning, skal give specifikke og detaljerede oplysninger om arealdække og arealanvendelse via inkludering af forskellige typer hotspots. CLMS er i tæt samarbejde med Copernicus-tjenesten til overvågning af havmiljø (Copernicus Marine Environment Monitoring Service, CMEMS) med henblik på opsætning af et system, der håndterer den komplekse situation inden for kystmiljø. Dette udbuds hovedformål er gennemførelse af kortlægning over arealdække/arealanvendelse af kystområder inden for de typiske specifikationer for et tematisk hotspot-kortlægningsprodukt for referenceårene 2012 og 2018 samt et relevant, skræddersyet nomenklatur for corine om arealdække (CLC).

Formålet med dette udbud er oprettelse af en tjenesteydelsesrammeaftale med en økonomisk aktør vedrørende fremstilling af kort over arealdække/arealanvendelse for kystområder i referenceårene 2012 og 2018. Der forventes følgende detaljerede data-output:

1) statuskort over arealdække/arealanvendelse 2012

2) kort over ændringer i arealdække/arealanvendelse 2012-2018

3) statuskort over arealdække/arealanvendelse 2018.

Da VHR2012-datasættets tilstrækkelige dækning ikke kan garanteres på forhånd, forventes kontrahenten at foretage en vurdering med udgangspunkt i eksisterende og brugbare VHR2012-billeder for at kontrollere, om det pågældende område er fuldstændig dækket. Afhængigt af den tilgængelige dækningsgrad vil EEA beslutte, om de 2012-relaterede arealdække-/arealanvendelsesprodukter (status og ændringer) kan gennemføres eller ej.

På grund af kompleksiteten i forbindelse med interesser, direktiver og den naturlige dynamik i kystområderne er det afgørende at forblive i tæt kontakt med de nationale interessenter i hele projektets løbetid. Kontrahenten forventes at oprette en platform til samråd og interaktion med interessenter og nationale myndigheder, med det formål at forøge brugerdeltagelse og -udnyttelse af planlagte og fremtidige overvågningsprodukter og -aktiviteter for kystområder.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 000 000.00 EUR
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/03/2019
Slut: 31/12/2020
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation:

 

Copernicus — Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EU) nr. 377/2014 (EUT L 122, 24.4.2014, side 44) af 3.4.2014.

 

II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Som anført i afsnit 2.2.2.1 i udbudsmaterialet.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 25/01/2019
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Bulgarsk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Græsk, Engelsk, Spansk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Litauisk, Lettisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Svensk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 25/01/2019
Tidspunkt: 14:00
Sted:

 

Det Europæiske Miljøagenturs lokaler på Kongens Nytorv 6, 1050 Copenhagen K, DANMARK

 

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Tilbudsgivernes repræsentanter (1 pr. tilbudsgiver) kan deltage i åbningen. Giv venligst meddelelse til EEA's indkøbstjeneste i forvejen og senest 14.1.2019 pr. e-mail til procurement@eea.europa.eu.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

I de 3 år der følger den oprindelige kontrakts ikrafttrædelse forbeholder EEA sig retten til at udøve muligheden for at udføre et udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse til nye tjenester med den fremtidige kontrahent, i overensstemmelse med punkt e) i det andet delafsnit af punkt 11.1 og 11.4 af bilag I til finansforordningen.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Retten
Rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925
Luxembourg
Telefon: +352 4303-1
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Fax: +352 4303-2100

Internetadresse: http://curia.europa.eu

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Den Europæiske Ombudsmand
1 avenue du Président Robert Schuman
Strasbourg
67001
Frankrig
Telefon: +33 388172313
E-mail: eo@ombudsman.europa.eu
Fax: +33 388179062

Internetadresse: http://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Retten
Rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925
Luxembourg
Telefon: +352 4303-1
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Fax: +352 4303-2100

Internetadresse: http://curia.europa.eu

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
26/11/2018

Send til en kollega

0.122