23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 237-542041
Offentliggjort
08.12.2018
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (Danish Defence Acquisition and Logistics Organization)

Drift og vedligeholdelse af sonar systemer


Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (Danish Defence Acquisition and Logistics Organization)

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (Danish Defence Acquisition and Logistics Organization)
Lautrupbjerg 1-5
Ballerup
2750
Danmark
Kontaktperson: Gitte Brylle
Telefon: +45 72814217
E-mail: fmi-id-sma07@mil.dk
NUTS-kode: DK0

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www2.forsvaret.dk/omos/organisation/materielogindkobsstyrelsen/Pages/Materieltjenesten2.aspx

I.2) Information om fælles indkøb
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Forsvar

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Drift og vedligeholdelse af sonar systemer

II.1.2) Hoved-CPV-kode
38110000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Rammeaftale på drift og vedligehold, reparationer, opgraderinger, modificeringer, samt træning i brug - og vedligeholdelse af forsvarets eksisterende sonarsystem.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 6 000 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Se beskrivelse i II.1.4).

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældende anført nedenfor:

+ Kun én bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældene bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydeler af følgende årsag:

— manglende konkurrence af tekniske årsager.

Forklaring:

Forsvaret har sonarsystemer fra Teledyne Reson A/S, der anvendes til at afsøge havbunde, enten for afsøgning af objekter som led i lokalisering af miner (MCM) elller med henblik på kortlægning af havbunde, f.eks. i forbindelse med søopmåling, som kan danne grundlag for udarbejdelse af søkort. Systemer består af specialcomputere, transceivere, projektorer, receivere, Sound Velocity Prober (SVP) samt kabler. Alle dele er produceret og specialdesignet af Teledyne Reson A/S og det er derfor ikke muligt at skifte enkelte komponenter fra Teledyne Reson A/S ud med komponenter fra andre leverandører. Da Teledyne Reson A/S har alle rettigheder til sonarsystemerne, er det kun dem der kan levere manualer og uddannelse i brug af disse systemer, men ikke til systemernes kildekoder. Uddannelse til systemerne og manualer kan kun leveres af Teledyne Reson A/S. Teledyne Reson A/S er eneleverandør og har rettigheder til at levere, udvikle, reparere eller yde service til Forsvaret på Teledyne Reson A/S' sonarsystemer.

Det er således FMI's vurdering, at der forelå tekniske grunde efter Udbudslovens § 80, stk. 3, nr. 2, jf. Udbudsdirektivets art. 32, stk 2, libre b, punkt ii).

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
07/11/2018
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 1
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 0
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Teledyne RESON A/S
56675817
Slangerup
3550
Danmark
NUTS-kode: DK01
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 6 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Værdien angivet i pkt. II.1.7) og V.2.4) er den evalueringstekniske pris af det vindende tilbud, og er således ikke udtryk for rammeaftalens endelig værdi, ligesom FMI ikke herved har forpligtet sig til at foretage anskaffelser svarende til denne værdi.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud (The Compliants Board for Public Procurement)
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291095
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse: http://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Der henvises til Klagenævnsloven § 7 for klagefrister.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (The Danish Competition and Consumer Authority)
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.fk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/12/2018

Send til en kollega

0.083