23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 237-542486
Offentliggjort
08.12.2018
Udbudstype
Annullering

Udbyder

Öresundskraft AB

Byte av kat. 1 elmätare inom Öresundskrafts koncessionsområde


Öresundskraft AB

Meddelande om tilldelning av kontrakt – försörjningssektorerna

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1) Namn och adresser
Öresundskraft AB
556089-7851
Box 642
Helsingborg
251 06
Sverige
Kontaktperson: Malin Hafström
E-post: malin.hafstrom@oresundskraft.se
Nuts-kod: SE224

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.oresundskraft.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.6) Huvudsaklig verksamhet
Produktion, transport och distribution av gas och värme

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Byte av kat. 1 elmätare inom Öresundskrafts koncessionsområde

Referensnummer: 18/132
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
50411300
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Upphandlingen avser fälttjänster för byte av ca 98 000 kategori 1 elmätpunkter samt att säkerställa kommunikation mellan elmätarna och insamlingssystem. Upphandlingen omfattar vidare ansvar för lager och logistiktjänster rörande material som ingår i tjänsten.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
38554000
45315000
45317000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE224
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen avser fälttjänster för byte av ca 98 000 kategori 1 elmätpunkter samt att säkerställa kommunikation mellan elmätarna och insamlingssystem. Upphandlingen omfattar vidare ansvar för lager och logistiktjänster rörande material som ingår i tjänsten.

II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Förhandlat förfarande med föregående meddelande om upphandling
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 205-468881
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett periodiskt meddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej
V.1) Upplysningar om utebliven tilldelning
Kontraktet/delen har inte tilldelats
Andra orsaker (avbrutet förfarande)

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Motivering för avbrytande

Öresundskraft har genomgått organisatoriska förändringar vilket bland annat innebär en ny avdelning med ny personal, förändrat arbetssätt, arbetsuppgifter och ansvar vilket påverkar vårt behov. Vi ser att den annons som publicerades inte längre svarar upp mot vårt behov på bästa sätt varför vi beslutat att avbryta annonserad upphandling, "Byte av kat. 1 elmätare inom Öresundskrafts koncessionsområde.

Visma annons: https://opic.com/id/afnddorwau

VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Malmö
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
07/12/2018

Send til en kollega

0.115