23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 239-547038
Offentliggjort
12.12.2018
Udbudstype
Koncessionstildelingsprocedure

Udbyder

Göteborgs Stad Inköp och upphandling

Göteborgs Stadsteater AB, Tjänstekoncession - System för biljettförsäljning och kundadministration


Göteborgs Stad Inköp och upphandling

Koncessionsmeddelande

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/23/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1) Namn och adresser
Göteborgs Stad Inköp och upphandling
212000-1355
Box 1111
Göteborg
405 23
Sverige
Kontaktperson: Linda Josefsson
E-post: linda.josefsson@ink.goteborg.se
Nuts-kod: SE232

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.goteborg.se/upphandling

I.3) Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afejjuophk&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Ansökningar eller, där det är tillämpligt, anbud ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afejjuophk&GoTo=Tender
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Göteborgs Stadsteater AB, Tjänstekoncession - System för biljettförsäljning och kundadministration

Referensnummer: 357/18
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
72232000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Göteborgs Stadsteater AB avser att teckna avtal med en leverantör av ett system för biljettförsäljning och kundadministration för implementering av ett sådant system i april 2019.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
II.1.6) Information om delar
Koncessionen är uppdelad i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
48100000
48400000
72250000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE232
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

GST avser att teckna avtal med en leverantör av ett system för biljettförsäljning och kundadministration för implementering av ett sådant system i april 2019. GST säljer sammanlagt cirka 120 000 biljetter om året. Uppgiften är ungefärlig och utgör inte någon garanti för kommande volymer. Se fullständig information i upphandling dokument med tillhörande bilagor.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Koncessionen tilldelats utifrån de kriterier som anges i upphandlingsdokumenten
II.2.6) Uppskattat värde
II.2.7) Koncessionens varaktighet
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande
III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.5) Information om reserverade koncessioner
III.2) Villkor för koncessionen
III.2.1) Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2) Villkor för utförande av koncessionen:
III.2.3) Information om personal som ska utföra koncessionen

Avsnitt IV: Förfarande

IV.2) Administrativ information
IV.2.2) Tidsfrist för inlämning av ansökningar eller mottagande av anbud
Datum: 13/01/2019
Lokal tid: 23:59
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Göteborg
Göteborg
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
11/12/2018

Send til en kollega

0.09