23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 240-549038
Offentliggjort
13.12.2018
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Norrtälje Energi Aktiebolag

Ny 20/10 kV station Rimbo


Norrtälje Energi Aktiebolag

Meddelande om tilldelning av kontrakt – försörjningssektorerna

Resultat av upphandlingsförfarandet

Byggentreprenader

Legal Basis:

direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1) Namn och adresser
Norrtälje Energi Aktiebolag
556399-2246
Box 216
Norrtälje
761 23
Sverige
Kontaktperson: Christer Toftgård
Telefon: +46 176-71805
E-post: christer.t@norrtelje-energi.se
Nuts-kod: SE

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.norrtelje-energi.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.6) Huvudsaklig verksamhet
Elektricitet

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Ny 20/10 kV station Rimbo

Referensnummer: UH-2018-9
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
51112100
II.1.3) Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4) Kort beskrivning:

Norrtälje Energi AB har beslutat att ersätta befintlig mottagningsstation MS Rimbo 20/10 kV med en ny station inom samma område.

Den nya byggnaden ska bl.a. innehålla 2 st. transformatorer placerade inomhus som Norrtälje Energi levererar.

Totalentreprenaden avser ett komplett åtagande till driftsatt anläggning.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Norrtälje Energi AB har beslutat att ersätta befintlig mottagningsstation MS Rimbo 20/10 kV med en ny station inom samma område.

Den nya byggnaden ska bl.a. innehålla 2 st. transformatorer placerade inomhus som Norrtälje Energi levererar.

Totalentreprenaden avser ett komplett åtagande till driftsatt anläggning.

II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 161-369065
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett periodiskt meddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 1
Benämning på upphandlingen:

Ny 20/10 kV station Rimbo

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
26/11/2018
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
V.2.5) Information om underentreprenader
V.2.6) Erlagt pris vid förmånliga inköp

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Uppsala
Box 1853
Uppsala
751 48
Sverige
Telefon: +46 18-4316300
E-post: forvaltningsratteniuppsala@dom.se
Fax: +46 18-100034

Internetadress: http://www.forvaltningsratteniuppsala.domstol.se

VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
12/12/2018

Send til en kollega

0.097