23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 240-549111
Offentliggjort
13.12.2018
Udbudstype
Annullering

Udbyder

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö Aktiebolag

Elmaterial Service


Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö Aktiebolag

Meddelande om tilldelning av kontrakt – försörjningssektorerna

Resultat av upphandlingsförfarandet

Varor

Legal Basis:

direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1) Namn och adresser
Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö Aktiebolag
556935-7501
Kungsgatan 86
Eskilstuna
631 86
Sverige
Kontaktperson: Mikael Lindberg
E-post: inkop@eem.se
Nuts-kod: SE122

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.eem.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.6) Huvudsaklig verksamhet
Produktion, transport och distribution av gas och värme

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Elmaterial Service

Referensnummer: UH 18-55
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
31680000
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

ESEM har för avsikt att teckna ramavtal med tre (3) leverantörer som kan leverera och tillgodose bolagets behov av elmaterial

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
31200000
31210000
31300000
31500000
31520000
31681000
31681410
32420000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE122
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

ESEM har för avsikt att teckna ramavtal med tre (3) leverantörer som kan leverera och tillgodose bolagets behov av elmaterial

II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 175-397769
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett periodiskt meddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej
V.1) Upplysningar om utebliven tilldelning
Kontraktet/delen har inte tilldelats
Andra orsaker (avbrutet förfarande)

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Motivering för avbrytande

Inga anbud som klarat kvalificering, gällande ifyllnad av varukorg.

Visma annons: https://opic.com/id/affmeqqnlq

VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Linköping
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
12/12/2018

Send til en kollega

0.086