23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 250-577367
Offentliggjort
29.12.2018
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Medicoteknik, Region Syddanmark

Vindere

(29.12.2018)
meta-system GmbH
Hagenstr. 5
60314 Frankfurt-Ostend

Indkøb af mikroskop incl. software til klinisk patologi på Odense Universitets Hospital


Medicoteknik, Region Syddanmark

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Medicoteknik, Region Syddanmark
Kløvervænget 16
Odense
5000
Danmark
Telefon: +45 29135749
E-mail: henrik.timm@rsyd.dk
NUTS-kode: DK031

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.regionsyddanmark.dk

I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Indkøb af mikroskop incl. software til klinisk patologi på Odense Universitets Hospital

Sagsnr.: MT 9867/2018
II.1.2) Hoved-CPV-kode
38510000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Indkøb af 1 stk. Zeiss, Axiolmager Z2 - mFISH mikroskop, MetaSystems Scanningsplatform - MetaCyte for fluorescens scanning.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 1 740 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
38500000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
Hovedudførelsessted:

Klinisk patologi på Odense Universitets Hospital.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Indkøb af 1 stk. Zeiss, Axiolmager Z2 - mFISH mikroskop, MetaSystems Scanningsplatform - MetaCyte for fluorescens scanning.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Afdelingen for Klinisk Patologi (AKP), Odense Universitetshospital har til hensigt, at købe en automatiseret FISH scannings platform, incl. ZEISS AxioImager Z2 - mFISH mikroskop.

AKP har i forvejen en Metafase Finder platform fra Metastystem. Den nye FISH scannings platform skal kunne fungere 100%, som backup for det nuværende Metafase Finder platform. Dermed sikres driftssikkerheden og overholdelse af svartider. Software licens donglen kan flyttes fra den ene platform til den anden. Så FISH platformen vil også kunne køre G-bånd ’s prøver. Back up funktionen understøttes ved på forhånd at kopiere alle AKP Metafase finder classifier og kalibreringsdata (scanningsbord position) til den nye FISH platform, så de ligger klar, og softwaren er dermed forberedt på også at skulle bruges som Metafase Finder platform og der vil umiddelbart kunne skiftes over.

FISH scannings platformens billedfiler, data etc., vil kunne lagres direkte på AKP’s nuværende serverløsning.

AKP har afsøgt markedet og fundet, at det kun er firmaet Metasystems som kan levere denne løsning.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Kontraktnr.: MT9867/2018
V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
27/12/2018
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
meta-system GmbH
Hagenstr. 5
Frankfurt-Ostend
60314
Tyskland
NUTS-kode: DE

Internetadresse: http://www.meta-system.de/

Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 1 740 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
27/12/2018

Send til en kollega

0.084