23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 029-065230
Offentliggjort
11.02.2019
Udbudstype
Annullering

Udbyder

Falköpings kommun

Verksamhetssystem till Socialförvaltningen


Falköpings kommun

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Falköpings kommun
212000-1744
Stadshuset
Falköping
521 81
Sverige
Kontaktperson: Helena Sävefjärd
E-post: Helena.Savefjard@skovde.se
Nuts-kod: SE232

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.falkoping.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Verksamhetssystem till Socialförvaltningen

Referensnummer: 2017/00042
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
48810000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Upphandlingen omfattar ett verksamhetssystem inom socialtjänstområdet samt hälso- och sjukvårdsområdet i Falköpings kommun, Syftet är att upphandla ett verksamhetssystem som ska vara ett effektivt processtöd för verksamheten inom socialförvaltningen i Falköpings kommun som helhet.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
48000000
48219300
48310000
48311000
48330000
48450000
48900000
72000000
72220000
72250000
72253000
72260000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE232
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen omfattar ett verksamhetssystem inom socialtjänstområdet samt hälso- och sjukvårdsområdet i Falköpings kommun, Syftet är att upphandla ett verksamhetssystem som ska vara ett effektivt processtöd för verksamheten inom socialförvaltningen i Falköpings kommun som helhet.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Förhandlade förfaranden under konkurrens
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 090-203156
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej
V.1) Upplysningar om utebliven tilldelning
Kontraktet/delen har inte tilldelats
Andra orsaker (avbrutet förfarande)

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Motivering för avbrytande

Inga anbud har inkommit.

Visma annons: https://opic.com/id/afnxbvabug

VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Box 2201
Jönköping
550 02
Sverige
Telefon: +46 36156600
E-post: forvaltningsrattenijonkoping@dom.se

Internetadress: http://www.forvaltningsrattenijonkoping.domstol.se

VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
07/02/2019

Send til en kollega

0.091