23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 029-065760
Offentliggjort
11.02.2019
Udbudstype
Annullering

Udbyder

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö Aktiebolag

Digitala arbetsplatser


Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö Aktiebolag

Meddelande om tilldelning av kontrakt – försörjningssektorerna

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1) Namn och adresser
Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö Aktiebolag
556935-7501
Kungsgatan 86
Eskilstuna
631 86
Sverige
Kontaktperson: Rokhosh Evindar
E-post: rokhosh@ecenea.se
Nuts-kod: SE122

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.esem.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.6) Huvudsaklig verksamhet
Elektricitet

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Digitala arbetsplatser

Referensnummer: UH 18-35
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
72000000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Denna Upphandling omfattar leverans av ett heltäckande lösning för den digitala arbetsplatsen med tillhörande tjänster där Anbudsgivaren har ett totalansvar avseende modulerna som ingår i lösningen.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
48000000
72222300
72224000
72250000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE122
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Denna Upphandling omfattar leverans av ett heltäckande lösning för den digitala arbetsplatsen med tillhörande tjänster där Anbudsgivaren har ett totalansvar avseende modulerna som ingår i lösningen.

II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 225-515751
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett periodiskt meddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej
V.1) Upplysningar om utebliven tilldelning
Kontraktet/delen har inte tilldelats
Inga anbud eller anbudsansökningar har tagits emot eller alla har avslagits

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Motivering för avbrytande

Upphandlingen avbryts. Ingen anbudsgivare har inkommit med anbud som uppfyller samtliga krav i upphandlingsdokumentet.

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö Aktiebolag har för avsikt att gå ut i ny upphandling.

Det föreligger sakligt grundade skäl att avbryta upphandlingen.

Visma annons: https://opic.com/id/afpfktxvdo

VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Linköping
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
07/02/2019

Send til en kollega

0.08