23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 052-119912
Offentliggjort
14.03.2019
Udbudstype
Annullering

Udbyder

Scenkonst i öst AB

Ekonomisystem som molntjänst (SaaS)


Scenkonst i öst AB

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Scenkonst i öst AB
Tunnbindaregatan 37
Norrköping
602 21
Sverige
E-post: per@e-avrop.com
Nuts-kod: SE

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.scenkonst.se/

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Fritidsverksamhet, kultur och religion

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Ekonomisystem som molntjänst (SaaS)

Referensnummer: UH-2018-2
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
48812000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Upphandling av nytt ekonomisystem som molntjänst (SaaS).

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
48812000
48440000
48443000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Upphandling av nytt ekonomisystem som molntjänst (SaaS).

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 014-029053
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:

Ekonomisystem som molntjänst (SaaS)

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej
V.1) Upplysningar om utebliven tilldelning
Kontraktet/delen har inte tilldelats
Inga anbud eller anbudsansökningar har tagits emot eller alla har avslagits

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Härnösand
Box 314
Härnösand
871 27
Sverige
Telefon: +46 611-460600
E-post: forvaltningsratteniharnosand@dom.se
Fax: +46 611-511820

Internetadress: http://www.forvaltningsratteniharnosand.domstol.se

VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
12/03/2019

Send til en kollega

0.087