23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 052-120257
Offentliggjort
14.03.2019
Udbudstype
Annullering

Udbyder

Totalförsvarets Rekryteringsmyndighet

Bevakningstjänster m.m


Totalförsvarets Rekryteringsmyndighet

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Totalförsvarets Rekryteringsmyndighet
202100-4771
Box 31
Karlstad
651 02
Sverige
Kontaktperson: Patrik Vahlberg
E-post: patrik.jv@spnadvisory.com
Nuts-kod: SE311

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.rekryteringsmyndigheten.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Departement eller annan central, regional eller lokal statlig myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Bevakningstjänster m.m.

Referensnummer: 2019/0213
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
35120000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Upphandlingen omfattar att på en nationell nivå tillhandahålla bevakningstjänster, personskydd samt installations- och underhållsarbeten av lås-, larm-, passage-, kamera- och brandskyddssystem till Rekryteringsmyndigheten (tjänsten). Tjänsten omfattar även projektering, omvärldsanalys och tekniskt stöd för installations- och underhållsarbeten inom områdena ovan. Den precisa omfattningen och beskrivningen av efterfrågad tjänst framgår av övriga upphandlingsdokument.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
35121700
44521120
45222300
75251110
79713000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen omfattar att på en nationell nivå tillhandahålla bevakningstjänster, personskydd samt installations- och underhållsarbeten av lås-, larm-, passage-, kamera- och brandskyddssystem till Rekryteringsmyndigheten (tjänsten). Tjänsten omfattar även projektering, omvärldsanalys och tekniskt stöd för installations- och underhållsarbeten inom områdena ovan. Den precisa omfattningen och beskrivningen av efterfrågad tjänst framgår av övriga upphandlingsdokument.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Selektivt förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 048-110226
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej
V.1) Upplysningar om utebliven tilldelning
Kontraktet/delen har inte tilldelats
Andra orsaker (avbrutet förfarande)

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Motivering för avbrytande

Beslut

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet (Rekryteringsmyndigheten) beslutar här med att avbryta upphandlingen Bevakningstjänster med diarienummer 2019/0213.

Skäl för beslutet

Skälet för beslutet är att Rekryteringsmyndigheten uppmärksammat brister i upphandlingsunderlaget.

Visma annons: https://opic.com/id/afeaejpsba

VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Karlstad
Karlstad
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
13/03/2019

Send til en kollega

0.079