23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 055-127635
Offentliggjort
19.03.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Nyköpings kommun

Webbutveckling


Nyköpings kommun

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Nyköpings kommun
212000-2940
Stadshuset, upphandlingsenheten
Nyköping
611 83
Sverige
Kontaktperson: Rebecka Fager
Telefon: +46 155-248000
E-post: rebecka.fager@nykoping.se
Nuts-kod: SE

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.nykoping.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Webbutveckling

Referensnummer: KK18/719
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
72000000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Upphandlingen avser ramavtal för support, rådgivning och kravställd vidareutveckling av Nyköpings kommuns webbplatser.

Nyköpings kommun digitala närvaro vänder sig till många olika målgrupper med varierande behov. Kommunens egna webbteam arbetar med att skapa nya webbsidor och underhålla dem. Leverantören ska kunna utföra mindre och större uppdrag i samarbete med kommunens egen webbutvecklare samt kommunens andra samarbetspartners (t.ex. designbyrå) samt kunna bistå med kunskap och kompetens för att skapa lösningar utifrån ett aktuellt behov, oavsett om det är ett behov av en förändring på en befintlig webbplats eller nyutveckling av webbplatser.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 2 400 000.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
72000000
72410000
72420000
72413000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen avser ramavtal för support, rådgivning och kravställd vidareutveckling av Nyköpings kommuns webbplatser.

Nyköpings kommun digitala närvaro vänder sig till många olika målgrupper med varierande behov. Kommunens egna webbteam arbetar med att skapa nya webbsidor och underhålla dem. Leverantören ska kunna utföra mindre och större uppdrag i samarbete med kommunens egen webbutvecklare samt kommunens andra samarbetspartners (t.ex. designbyrå) samt kunna bistå med kunskap och kompetens för att skapa lösningar utifrån ett aktuellt behov, oavsett om det är ett behov av en förändring på en befintlig webbplats eller nyutveckling av webbplatser.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 015-031291
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 2
Benämning på upphandlingen:

Webbutveckling

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
18/03/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 11
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
CGI Sverige AB
556337-2191
Tynäsgatan 6
Karlstad
652 24
Sverige
Telefon: +46 54147049
E-post: thomas.rosevall@cgi.com
Nuts-kod: SE
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 381 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Linköping
Box 406
Linköping
581 04
Sverige
Telefon: +46 13-251100
E-post: forvaltningsrattenilinkoping@dom.se
Fax: +46 13-251140

Internetadress: http://www.forvaltningsrattenilinkoping.domstol.se

VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
18/03/2019

Send til en kollega

0.089