23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 058-134738
Offentliggjort
22.03.2019
Udbudstype
Annullering

Udbyder

Höglandsförbundet

Utskriftslösning med Pullprint


Höglandsförbundet

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Höglandsförbundet
222000-1412
Höglandsförbundet
Eksjö
575 80
Sverige
Kontaktperson: Sebastian Hörlin
E-post: sebastian.horlin@hoglandet.se
Nuts-kod: SE211

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.hoglandet.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regionalt eller lokalt organ
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Utskriftslösning med Pullprint

Referensnummer: HF/19/2
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
48773000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Upphandlingen avser utskriftslösning med Pullprint för Höglandsförbundet. Lösningen kommer även användas av de organisationer som Höglandsförbundet levererar IT-tjänster till.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
48770000
72000000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE211
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen avser utskriftslösning med Pullprint för Höglandsförbundet. Lösningen kommer även användas av de organisationer som Höglandsförbundet levererar IT-tjänster till.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 032-072132
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej
V.1) Upplysningar om utebliven tilldelning
Kontraktet/delen har inte tilldelats
Inga anbud eller anbudsansökningar har tagits emot eller alla har avslagits

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Motivering för avbrytande

Upphandlande myndighet har idag beslutat att avbryta upphandlingen "Utskriftslösning med Pullprint" (HF/19/2) i enlighet med upphandlingsdokumentets punkt 2.4.4, Avbrytande av upphandling. Bakgrunden till avbrytandet är ett fel i utvärderingsmodellen vilket gör att ett eller flera inkomna anbud, räknat under hela avtalstiden, har en prisbild som överstiger estimerade budgeterade medel.

Upphandlingen kommer inom en snar framtid annonseras på nytt.

Visma annons: https://opic.com/id/afaggnxmua

VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Jönköping
Jönköping
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
21/03/2019

Send til en kollega

0.076