23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 058-134804
Offentliggjort
22.03.2019
Udbudstype
Opdatering

Udbyder

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (Msb)

Ramavtal IT-konsulttjänster och tjänster inom informationssäkerhetsområdet


Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (Msb)

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2019/S 030-067507)

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1) Namn och adresser
Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (Msb)
202100-5984
MSB
Karlstad
651 81
Sverige
Kontaktperson: Carina Bulund
E-post: carina.bulund@msb.se
Nuts-kod: SE

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.msb.se

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Ramavtal IT-konsulttjänster och tjänster inom informationssäkerhetsområdet

Referensnummer: 18/107
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
72222300
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Upphandlingen avser ramavtal för IT-konsulttjänster inom utveckling och förvaltning och tjänster inom informationssäkerhetsområdet. För vissa ramavtalsområden ingår även jour och möjlighet till jour (option).

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
20/03/2019
VI.6) Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 030-067507

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1) Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2) Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
I stället för:
Datum: 21/03/2019
Lokal tid: 23:59
Ska det stå:
Datum: 27/03/2019
Lokal tid: 23:59
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Anbudsöppning
I stället för:
Datum: 22/03/2019
Lokal tid: 00:00
Ska det stå:
Datum: 28/03/2019
Lokal tid: 00:00
VII.2) Övriga upplysningar:

Send til en kollega

0.079