23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 074-176312
Offentliggjort
15.04.2019
Udbudstype
Opdatering

Udbyder

Region Skåne, Koncerninköp

Teledermatoskopi


Region Skåne, Koncerninköp

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2019/S 056-129621)

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1) Namn och adresser
Region Skåne, Koncerninköp
232100-0255
Koncernkontoret
Kristianstad
291 89
Sverige
Kontaktperson: Filip Ripa
E-post: filip.ripa@skane.se
Nuts-kod: SE224

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.skane.se

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Teledermatoskopi

Referensnummer: 2018-O000857
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
72212180
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Region Skåne vill handla upp en IT-lösning för Teledermatoskopi, där Vårdcentraler kan fotografera hudutslag och -förändringar och skicka elektroniskt till en Dermatolog för ett första utlåtande. Lösningen skall också kunna skicka tillbaka feedback och instruktioner till vårdcentraler om hur det aktuella ärendet ska hanteras.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
11/04/2019
VI.6) Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 056-129621

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1) Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2) Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
I stället för:
Datum: 24/04/2019
Lokal tid: 23:59
Ska det stå:
Datum: 03/05/2019
Lokal tid: 23:59
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Anbudsöppning
I stället för:
Datum: 25/04/2019
Lokal tid: 00:00
Ska det stå:
Datum: 06/05/2019
Lokal tid: 00:00
VII.2) Övriga upplysningar:

Send til en kollega

0.083