23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 081-193922
Offentliggjort
25.04.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Göteborgs Stad, Intraservice

Upphandling - Fritt publikt WiFi utomhus


Göteborgs Stad, Intraservice

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Göteborgs Stad, Intraservice
212000-1355
Rosenlundsgatan 4
Göteborg
403 31
Sverige
Kontaktperson: Peter Skoog
E-post: peter.skoog@intraservice.goteborg.se
Nuts-kod: SE232

Internetadress(er):

Allmän adress: http://intraservice.goteborg.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Upphandling - Fritt publikt WiFi utomhus

Referensnummer: 18/8
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
64000000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Avtalet avser tillhandahållande av Fritt publikt WiFi utomhus.

Göteborgs Stad har idag ett antal zoner för så kallat ”fritt publikt WiFi utomhus, med syfte att användas i första hand för allmänhet och besökare inom Göteborgs Stad. Kommunfullmäktige har tagit beslut och en utbyggnad av antal zoner skall genomföras. Surfzonerna återfinns på lokala torg och centrala platser i Göteborg för att komplettera kommersiella aktörers nät, på liknande sätt kommer även utbyggnad att ske.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 2 800 000.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
72000000
72222300
72700000
72720000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE232
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Avtalet avser tillhandahållande av Fritt publikt WiFi utomhus.

Göteborgs Stad har idag ett antal zoner för så kallat ”fritt publikt WiFi utomhus, med syfte att användas i första hand för allmänhet och besökare inom Göteborgs Stad. Kommunfullmäktige har tagit beslut och en utbyggnad av antal zoner skall genomföras. Surfzonerna återfinns på lokala torg och centrala platser i Göteborg för att komplettera kommersiella aktörers nät, på liknande sätt kommer även utbyggnad att ske.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 230-525890
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
26/02/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 5
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Telenor Sverige Aktiebolag
556421-0309
Katarinavägen 15
Stockholm
116 88
Sverige
E-post: jan.kindlund@telenor.se
Nuts-kod: SE23

Internetadress: http://www.telenor.se

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 2 800 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Göteborg
Göteborg
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
24/04/2019

Send til en kollega

0.063