23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 096-232787
Offentliggjort
20.05.2019
Udbudstype
Opdatering

Udbyder

Strängnäs kommun

Kommunikation som tjänst


Strängnäs kommun

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2019/S 085-203986)

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1) Namn och adresser
Strängnäs kommun
212000-0365
Nygatan 10
Strängnäs
645 80
Sverige
Kontaktperson: Mats Lange
E-post: mats.lange@strangnas.se
Nuts-kod: SE122

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.strangnas.se

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Kommunikation som tjänst

Referensnummer: KS/2019:153-059
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
64200000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Upphandling av telefoni- och kommunikationstjänster i form av "Kommunikation som tjänst" för Strängnäs kommun, Strängnäs Fastighets AB och Strängnäs Bostads AB.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
16/05/2019
VI.6) Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 085-203986

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1) Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2) Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
I stället för:
Datum: 02/06/2019
Lokal tid: 23:59
Ska det stå:
Datum: 16/06/2019
Lokal tid: 23:59
Avsnitt nummer: IV.2.6)
Plats där texten ska ändras: Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud, Anbud ska vara giltigt till
I stället för:
Datum: 30/09/2019
Ska det stå:
Datum: 14/10/2019
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Anbudsöppning
I stället för:
Datum: 03/06/2019
Lokal tid: 00:00
Ska det stå:
Datum: 17/06/2019
Lokal tid: 00:00
VII.2) Övriga upplysningar:

Send til en kollega

0.069