23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 098-237638
Offentliggjort
22.05.2019
Udbudstype
Annullering

Udbyder

Försvarsmakten

Ramavtal för förvaltning och vidareutveckling av system Fenix


Försvarsmakten

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Försvarsmakten
202100-4615
Kungsörsvägen 54
Arboga
732 26
Sverige
Telefon: +46 72-9726829
E-post: anna.herbertsson@mil.se
Nuts-kod: SE

Internetadress(er):

Allmän adress: http://forsvarsmakten.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Departement eller annan central, regional eller lokal statlig myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Försvar

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Ramavtal för förvaltning och vidareutveckling av system Fenix

Referensnummer: FM-2019-4168
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
72000000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Försvarsmakten inbjuder er att ansöka om att få delta och lämna anbud i Försvarsmaktens upphandling av ett ramavtal avseende förvaltning och vidareutveckling av system Fenix. Upphandlingen genomförs genom ett förhandlat förfarande enligt lag (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS).

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Ramavtal för förvaltning och vidareutveckling av system Fenix

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

3 + 4

II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Förhandlade förfaranden under konkurrens
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 075-178578
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej
V.1) Upplysningar om utebliven tilldelning
Kontraktet/delen har inte tilldelats
Andra orsaker (avbrutet förfarande)

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Stockholm och migrationsdomstol
Stockholm
115 76
Sverige
Telefon: +46 8-56168000
E-post: forvaltningsrattenistockholm@dom.se
Fax: +46 8-56168001

Internetadress: http://www.forvaltningsrattenistockholm.domstol.se

VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
20/05/2019

Send til en kollega

0.108