23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 098-237811
Offentliggjort
22.05.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Halmstads Fastighetsaktiebolag

Utveckling, underhåll och support av Platina


Halmstads Fastighetsaktiebolag

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Halmstads Fastighetsaktiebolag
556041-1786
Box 147
Halmstad
301 04
Sverige
Kontaktperson: Frida Widén
E-post: frida.widen@hfab.se
Nuts-kod: SE231

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.hfab.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Bostadsförsörjning och samhällsutveckling

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Utveckling, underhåll och support av Platina

Referensnummer: 2019/0135
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
72000000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Upphandlingen omfattar teknisk rådgivning, utveckling, underhåll, support samt felsökning och åtgärder för att säkerställa driften av systemet Platina. I uppdraget ingår systemutveckling och hantering av uppgraderingar och uppdateringar samt underhåll av anpassningar och funktionalitet.

Omfattning

Denna upphandling omfattar teknisk rådgivning, utveckling, underhåll, support samt felsökning och åtgärder för att säkerställa driften av systemet Platina. I uppdraget ingår systemutveckling och hantering av uppgraderingar och uppdateringar samt underhåll av anpassningar och funktionalitet.

Upphandlingen kommer att resultera i ett avtal med en (1) leverantör.

Avtalet omfattar perioden 1.6.2019 - 30.6.2021. Under perioden 1.6.2019 - 30.6.2019 ska enbart implementering av avtalet ske, nuvarande avtal löper t.o.m.. 30.6.2019.

HFAB äger rätt men är inte skyldig att förlänga avtalet på oförändrade villkor med maximalt 48 månader fördelat på en eller flera omgångar.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 3 800 000.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
71356300
72253000
72261000
72267100
72600000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE231
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen omfattar teknisk rådgivning, utveckling, underhåll, support samt felsökning och åtgärder för att säkerställa driften av systemet Platina. I uppdraget ingår systemutveckling och hantering av uppgraderingar och uppdateringar samt underhåll av anpassningar och funktionalitet.

Omfattning

Denna upphandling omfattar teknisk rådgivning, utveckling, underhåll, support samt felsökning och åtgärder för att säkerställa driften av systemet Platina. I uppdraget ingår systemutveckling och hantering av uppgraderingar och uppdateringar samt underhåll av anpassningar och funktionalitet.

Upphandlingen kommer att resultera i ett avtal med en (1) leverantör.

Avtalet omfattar perioden 1.6.2019 - 30.6.2021. Under perioden 1.6.2019 - 30.6.2019 ska enbart implementering av avtalet ske, nuvarande avtal löper t.o.m.. 30.6.2019.

HFAB äger rätt men är inte skyldig att förlänga avtalet på oförändrade villkor med maximalt 48 månader fördelat på en eller flera omgångar.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 046-105712
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
17/04/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 1
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
AGIO System och Kompetens i Skandinavien AB
556650-2968
Varvsgatan 41
Luleå
972 32
Sverige
E-post: jan.sundstrom@agio.se
Nuts-kod: SE231

Internetadress: http://www.agio.se

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 3 800 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Göteborg
Göteborg
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
21/05/2019

Send til en kollega

0.121