23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 099-240569
Offentliggjort
23.05.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Kommunalförbundet Fjärde storstadsregionen

Systemstöd för inköpsanalys - Norrköping


Kommunalförbundet Fjärde storstadsregionen

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Kommunalförbundet Fjärde storstadsregionen
222000-2527
Slottgatan 118
Norrköping
602 22
Sverige
Kontaktperson: Magnus Böckert
Telefon: +46 13-205493
E-post: magnus.bockert@upphandlingscenter.se
Nuts-kod: SE123

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.upphandlingscenter.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Annan verksamhet: Upphandling

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Systemstöd för inköpsanalys - Norrköping

Referensnummer: UH-2016-372
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
72000000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Kommunen behöver stärka systemstödet för uppföljning av upphandling och inköp. Systemstöd för uppföljning och spendanalys är en förutsättning för att kunna bedriva ett strategiskt upphandlings- och inköpsarbete och upphandlas i form av en webbaserad molntjänst.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 4 310 000.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
72000000
48000000
79313000
48440000
48463000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE123
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Kommunen behöver stärka systemstödet för uppföljning av upphandling och inköp. Systemstöd för uppföljning och spendanalys är en förutsättning för att kunna bedriva ett strategiskt upphandlings- och inköpsarbete och upphandlas i form av en webbaserad molntjänst. Uppföljningsfunktionalitet behöver utvecklas inom i huvudsak följande områden:

• Leverantörstrohet (att inköp sker från avtalad leverantör)

• Sortimentstrohet (att köp sker av avtalad produkt)

• e-handelstrohet (att köp sker via e-handelssystemet)

• Identifiera nya upphandlingsbehov

• Faktaunderlag inför beslut om direktupphandling är möjlig eller ej

• Analys av inköpsmönster som underlag till det strategiska och taktiska upphandlingsarbetet.

• Uppföljning av avtal såsom pris, kvalitet, leveransprecision.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 225-514822
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 1
Benämning på upphandlingen:

Systemstöd för inköpsanalys - Norrköping

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
19/03/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 3
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
KMD A/S
DK2691-1745
Lautrupparken 40-42
Ballerup
2750
Danmark
Telefon: +45 41743695
E-post: jyb@kmd.dk
Nuts-kod: DK
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 4 310 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Linköping
Box 406
Linköping
581 04
Sverige
Telefon: +46 13-251100
E-post: forvaltningsrattenilinkoping@dom.se
Fax: +46 13-251140

Internetadress: http://www.forvaltningsrattenilinkoping.domstol.se

VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
22/05/2019

Send til en kollega

0.126