23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 113-278305
Offentliggjort
14.06.2019
Udbudstype
Opdatering

Udbyder

Landskrona Stad

Licensförsörjning inklusive konsultstöd Qlikview


Landskrona Stad

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2019/S 098-237348)

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1) Namn och adresser
Landskrona Stad
212000-1140
Drottninggatan 7
Landskrona
261 80
Sverige
Kontaktperson: Jennie Glimdal
E-post: jennie.glimdal@landskrona.se
Nuts-kod: SE224

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.landskrona.se

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Licensförsörjning inklusive konsultstöd Qlikview

Referensnummer: 2019/1250
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
72260000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Upphandlingen avser licensförsörjning samt konsultstöd för Qlikview.

Upphandlingens omfattning

Upphandlingen avser licensförsörjning inklusive konsultstöd för beslutsstödsystemet QlikView. Anbudsgivaren ska tillhandahålla och leverera licenser, installation och konfiguration samt support och underhåll av QlikView till Landskrona stad.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
12/06/2019
VI.6) Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 098-237348

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1) Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2) Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
I stället för:
Datum: 21/06/2019
Lokal tid: 23:59
Ska det stå:
Datum: 28/06/2019
Lokal tid: 23:59
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Anbudsöppning
I stället för:
Datum: 22/06/2019
Lokal tid: 00:00
Ska det stå:
Datum: 01/07/2019
Lokal tid: 00:00
VII.2) Övriga upplysningar:

Send til en kollega

0.126