23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 115-283003
Offentliggjort
18.06.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Blekinge Läns Landsting

Utskrift som tjänst 2019


Blekinge Läns Landsting

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Blekinge Läns Landsting
232100-0081
Region Blekinge
Karlskrona
371 81
Sverige
Kontaktperson: Dejan Stojanoski
E-post: dejan.stojanoski@regionblekinge.se
Nuts-kod: SE221

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.regionblekinge.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Utskrift som tjänst 2019

Referensnummer: 2018/00027
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
79500000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Upphandlingen avser tillhandahållande av utskriftstjänster inkl. erforderlig hård- och mjukvara, underhåll och support av levererad hård- och mjukvara samt övrigt skrivarsortiment till samtliga verksamheter inom Region Blekinge, enligt beskrivning i förfrågningsunderlaget.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 30 000 000.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
30120000
30232100
30232130
50310000
72212772
72212900
72267000
79521000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE221
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen avser tillhandahållande av utskriftstjänster inkl. erforderlig hård- och mjukvara, underhåll och support av levererad hård- och mjukvara samt övrigt skrivarsortiment till samtliga verksamheter inom Region Blekinge, enligt beskrivning i förfrågningsunderlaget.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Kostnadskriterium - Namn: Enligt förfrågningsunderlaget / Viktning: 3100000 SEK
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Upphandlingen omfattar option om köp av Övriga Specialskrivare och Personliga scannrar inkl. installation, service och underhåll samt avrop av konsulttjänster inom det upphandlade tjänsteområdet, enligt beskrivning i förfrågningsunderlaget.

II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 042-095642
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande
Den upphandlande myndigheten kommer inte att tilldela några ytterligare kontrakt utifrån ovanstående förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 2018/00027
Benämning på upphandlingen:

Utskrift som tjänst 2019

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
14/06/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 3
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Toshiba Tec Nordic AB
556091-2106
Solna
Sverige
Nuts-kod: SE110
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 22 690 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 22 690 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader
Underleverantörer kommer troligen att utnyttjas för kontraktet
Kort beskrivning av den del av kontraktet som lagts ut på entreprenad:

Underhåll av levererade skrivarutrustningar.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Växjö
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
14/06/2019

Send til en kollega

0.177