23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 115-283004
Offentliggjort
18.06.2019
Udbudstype
Annullering

Udbyder

Lerums kommun

IT-stöd för digitala prov


Lerums kommun

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Lerums kommun
212000-1447
Brobacken 1
Lerum
443 80
Sverige
Kontaktperson: Mikael Gustafsson
E-post: mikael.gustafsson@lerum.se
Nuts-kod: SE232

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.lerum.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

IT-stöd för digitala prov

Referensnummer: KS19.92
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
48931000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Lerums kommun bjuder in intresserade marknadsaktörer att lämna anbud på en digital lösning för att i första hand att täcka kommunens behov av digitalisering av prov- tillfällen för nationella prov enligt krav från regeringen och Skolverket.

Upphandlingen omfattar initialt Lerums kommuns kommunala grundskolors åk 6 - 9 samt gymnasiet med tillhörande personal.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
48930000
72212930
72212931
72260000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE232
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Lerums kommun bjuder in intresserade marknadsaktörer att lämna anbud på en digital lösning för att i första hand att täcka kommunens behov av digitalisering av prov- tillfällen för nationella prov enligt krav från regeringen och Skolverket.

Upphandlingen omfattar initialt Lerums kommuns kommunala grundskolors åk 6 - 9 samt gymnasiet med tillhörande personal.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 085-203829
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej
V.1) Upplysningar om utebliven tilldelning
Kontraktet/delen har inte tilldelats
Andra orsaker (avbrutet förfarande)

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Motivering för avbrytande

Kommer annonseras på nytt.

Visma annons: https://opic.com/id/afgixxzrxj

VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Göteborg
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
14/06/2019

Send til en kollega

0.109