23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 116-285098
Offentliggjort
19.06.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Riksrevisionen

Upphandling av konsulttjänster avseende utveckling av Microsoft mallar samt bistå med slutproduktion i Word för tryck och publicering av Riksrevisionens rapporter


Riksrevisionen

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Riksrevisionen
202100-5422
Nybrogatan 55
Stockholm
114 90
Sverige
Kontaktperson: Peter Kokk
E-post: peter.kokk@riksrevisionen.se
Nuts-kod: SE11

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.riksrevisionen.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Statligt organ eller förbundsorgan
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Upphandling av konsulttjänster avseende utveckling av Microsoft mallar samt bistå med slutproduktion i Word för tryck och publicering av Riksrevisionens rapporter

Referensnummer: Dnr 2.3.2-2019-0323
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
72000000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Riksrevisionen har behov av konsultationstjänster avseende utveckling av Microsoft mallar samt bistå med slutproduktion i Word för tryck och publicering av Riksrevisionens rapporter. Det kan också uppstå behov av stöd till slutanvändare av dom Microsoft mallar som tagits fram.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Lägsta anbud: 845.00 SEK / Högsta anbud: 1 050.00 SEK som har beaktats
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
72200000
72220000
72250000
72260000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE11
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Riksrevisionen har behov av konsultationstjänster avseende utveckling av Microsoft mallar samt bistå med slutproduktion i Word för tryck och publicering av Riksrevisionens rapporter. Det kan också uppstå behov av stöd till slutanvändare av dom Microsoft mallar som tagits fram.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 047-107991
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
26/04/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Rehngruppen AB
556822-0080
Norrtullsgatan 45
Stockholm
113 45
Sverige
E-post: anders@rehngruppen.se
Nuts-kod: SE110
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Lägsta anbud: 845.00 SEK / Högsta anbud: 1 050.00 SEK som har beaktats
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Stockholm
Stockholm
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
17/06/2019

Send til en kollega

0.141