23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 121-296784
Offentliggjort
26.06.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Umeå kommun

Vindere

Projektledare North Sweden Cleantech

(25.09.2019)
Regionakademien AB
Grottv 9
90752 Umeå

Projektledare North Sweden Cleantech


Umeå kommun

Meddelande om upphandling

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Umeå kommun
212000-2627
Upphandlingsbyrån
Umeå
901 84
Sverige
Kontaktperson: Linda Vestin
Telefon: +46 90-161563
E-post: linda.vestin.2@umea.se
Nuts-kod: SE

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.umea.se/

Upphandlarprofil: http://www.e-avrop.se/umea

I.2) Information om gemensam upphandling
I.3) Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.e-avrop.com/umea/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=45874
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://www.e-avrop.com/umea/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=45874
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Projektledare North Sweden Cleantech

Referensnummer: 19149
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
72224000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Projektet North Sweden Cleantech – framtidens klimatsmarta innovationsplats genomförs under tiden 1.7.2019 - 1.7.2022 av Kompetensspridning i Umeå AB, Skellefteå Science City, Örnsköldsviks kommun, Rise Processum, Uminova innovation samt Arctic Business Incubator i nära samarbete med städerna Umeå, Skellefteå, Örnsköldsvik, energibolagen Skellefteå Kraft och Umeå Energi, samt de kommunala bolagen VAKIN, Bostaden samt Umeå kommunföretag och Region Västerbotten.

Projektet kommer att ingå i plattformen North Sweden Cleantech som bildades för 3 år sedan genom projektet Cleaner Growth. Detta nya projekt är nästa 3 års period i en strategisk regional samverkanssatsning för hållbar tillväxt i norra Sverige. Under 3 års tid har en stark relation byggts upp mellan parterna och under kommande 3års period önskar parterna stärka samverkan ytterligare.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 2 360 000.00 SEK
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
72224000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE331
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Umeå kommun

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Projektet North Sweden Cleantech – framtidens klimatsmarta innovationsplats genomförs under tiden 20190701 - 20220701 av Kompetensspridning i Umeå AB, Skellefteå Science City, Örnsköldsviks kommun, Rise Processum, Uminova innovation samt Arctic Business Incubator i nära samarbete med städerna Umeå, Skellefteå, Örnsköldsvik, energibolagen Skellefteå Kraft och Umeå Energi, samt de kommunala bolagen VAKIN, Bostaden samt Umeå kommunföretag och Region Västerbotten.

Projektet kommer att ingå i plattformen North Sweden Cleantech som bildades för 3 år sedan genom projektet Cleaner Growth. Detta nya projekt är nästa 3 års period i en strategisk regional samverkanssatsning för hållbar tillväxt i norra Sverige. Under 3 års tid har en stark relation byggts upp mellan parterna och under kommande 3års period önskar parterna stärka samverkan ytterligare.

Etableringen av samverkansplattformen North Sweden Cleantech syftar till att stärka regionens innovationskraft, näringsliv, positionering och internationalisering. NSCT har som den tongivande samverkanssatsningen inom cleantech i norra Sverige, mycket goda förutsättningar att stärka tillväxten i norra Sverige.

Projektet ska bidra till att:

- stödja utvecklingen av kluster inom energi, smarta hållbara städer och bioekonomi,

- samverka för utveckling och kommersialisering av innovationer med klimat- och miljönytta

- Positionera regionen och dess företag som innovationsplats för grön teknik, ren energi och hållbara lösningar.

Projektets övergripande mål är att stärka innovationsförmågan hos små och medelstora företag i Västerbottens län, Norrbottens län och Örnsköldsviks kommun på ett sätt som leder till hållbara, växande företag med kommersiellt bärkraftiga produkter och tjänster med miljörelevans och stärkt samverkan mellan akademi, kommun/region och näringsliv när det gäller utveckling av innovationer inom de prioriterade utvecklingsområdena förnybar energi, smarta hållbara städer och bioekonomi.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6) Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 2 360 000.00 SEK
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/10/2019
Slut: 31/10/2022
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.12) Information om elektroniska kataloger
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Se övriga upphandlingsdokument.

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande
III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.5) Information om reserverade kontrakt
III.2) Villkor för kontraktet
III.2.1) Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3) Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4) Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 29/08/2019
Lokal tid: 23:59
IV.2.3) Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 26/01/2020
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum: 30/08/2019
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Umeå
Box 193
Umeå
901 05
Sverige
Telefon: +46 90-177400
E-post: forvaltningsratteniumea@dom.se
Fax: +46 90-137588

Internetadress: http://www.forvaltningsratteniumea.domstol.se

VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
25/06/2019

Send til en kollega

0.127